section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2022

články / articles:

Jiří STRAUS

Existuje individuální identifikace?

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-01

PDFstáhnout / download, 111 kB

Veronika ŠKEŘÍKOVÁ, Ladislav KOTRBA, Milan STANISLAV, Oldřich VYHNÁLEK, Robert MATYÁŠ

Studium degradace hexamethylentriperoxidiaminu v závislosti na způsobu jeho výroby

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-02

PDFstáhnout / download, 1.1 MB

Martina SLÁMOVÁ

Vývoj a současná ochrana obětí v mezinárodní perspektivě

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-03

PDFstáhnout / download, 155 kB

Pavel SVOBODA

Důvěra jako základ fungování Evropské unie

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-04

PDFstáhnout / download, 184 kB

Jiří NOVOTNÝ

Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-05

PDFstáhnout / download, 135 kB

Dagmar KRAUSOVÁ

Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-06

PDFstáhnout / download, 348 kB

Petr MIROVSKÝ

Evakuační plán a aspekty zajištění evakuace v soukromé sféře

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-07

PDFstáhnout / download, 270 kB

Viktor PORADA

Pocta akad. prof. E. R. Rossinské, DrSc., za její významný podíl na rozvoji kriminalistiky, forenzních věd a konstituování expertologie

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-08

PDFstáhnout / download, 1.7 MB

2022/2

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 6 MB

články / articles:

Tomáš KRATINA, Michal MATYÁŠEK

Kokain: Vliv tranzitní vzdálenosti na pouliční cenu v Evropě, distribuční trasy do Evropy a zdravotní rizika spojená s kokainovou toxikománií

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-01

PDFstáhnout / download, 213 kB

Renata HOLUBOVÁ

Bezdotykové měření teploty - termovize

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-02

PDFstáhnout / download, 1.2 MB

Jiří STRAUS

Příspěvek ke způsobům identifikačního zkoumání

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-03

PDFstáhnout / download, 147 kB

Petr BOHATA, Karel MAREK

Forwarding Contract, Contract on the Carriage of Goods, Contract on Operating a Means of Transportation

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-04

PDFstáhnout / download, 106 kB

Jiří NOVOTNÝ

Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-05

PDFstáhnout / download, 119 kB

Vladimír ZOUBEK

Kam dle preambule Ústavy ČR a Listiny práv a svobod geopoliticky přináleží český stát?

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-06

PDFstáhnout / download, 95 kB

Petra KADLEC LINHARTOVÁ, Zdeněk PETŘÍK

Mezinárodní cvičení složek integrovaného záchranného systému - QUINTETO 2019

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-07

PDFstáhnout / download, 766 kB

zpět / back