section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2018

články / articles:

Jozef ZÁHORA

Právo na právnu pomoc pre podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby v Európskej únii

PDFstáhnout / download, 112 kB

Viktor PORADA

Teorie a metodologie vědeckého poznání v kriminalistice ve světle idejí prof. R. S. Bělkina

PDFstáhnout / download, 194 kB

Peter POLÁK

Svedok v trestnom konaní v plynutí času

PDFstáhnout / download, 127 kB

Jiří JONÁK, Jiří STRAUS

Určení výšky postavy ze záběrů bezpečnostních kamer

PDFstáhnout / download, 429 kB

Jozef STIERANKA, Miriam CHAMULOVÁ

Právne možnosti odnímania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v Slovenskej republike

PDFstáhnout / download, 153 kB

Alena KLIKOVÁ, Petr PRŮCHA

Závazná stanoviska a jejich přezkum po nejnovějších změnách stavebního zákona

PDFstáhnout / download, 152 kB

Sergej ROMŽA

Koncepcia postavenia poškodeného a obete trestného činu v Slovenskej republike

PDFstáhnout / download, 143 kB

2018/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 5.9 MB

články / articles:

Jiří BÍLÝ

Pražský apelační soud v letech 1548-1620

PDFstáhnout / download, 170 kB

Lucia FECKOVÁ

Softwarning - nástroj prevencie a podpory dobrovoľného plnenia zákonných povinností

PDFstáhnout / download, 158 kB

Karel MAREK, Helena JAČMANOVÁ

Nově o úpravě zadávání veřejných zakázek v České republice a na Slovensku

PDFstáhnout / download, 188 kB

Sergej ROMŽA

Nekonzistentnosť obligačných podmienok poskytovania nenávratného fnančného príspevku a jej trestnoprávne konzekvencie, pri trestnom čine poškodzovania fnančných záujmov Európskej únie

PDFstáhnout / download, 132 kB

Jozef STIERANKA, Michal MARKO

Nový koncept budovania kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike

PDFstáhnout / download, 207 kB

Renata VESECKÁ

Trestní odpovědnost zastupitelů - aktuální otázky

PDFstáhnout / download, 114 kB

Vladimír ZOUBEK

Trestní politika jako součást bezpečnostní politiky (bezpečnostní strategie ČR): nové vize de lege ferenda bezpečnostní vědy

PDFstáhnout / download, 157 kB

zpět / back