section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2021

články / articles:

Jiří STRAUS

Biomechanika zatížení hlavy dítěte při třesení nebo pádu

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-01

PDFstáhnout / download, 2.5 MB

Soňa MASNICOVÁ, Magdaléna KRAJNÍKOVÁ, Radoslav BEŇUŠ

Forenzná analýza stôp rezných nástrojov na kostiach

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-02

PDFstáhnout / download, 4 MB

Karel MAREK

Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách část 2

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-03

PDFstáhnout / download, 166 kB

Jiří NOVOTNÝ

Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-04

PDFstáhnout / download, 132 kB

Ivo POLANSKÝ

Vybrané problémy dokazování rozumové a mravní vyspělosti

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-05

PDFstáhnout / download, 156 kB

Miroslav FELCAN, Michal KADÁČEK

Upozornenie prokurátora ako jeden z prostriedkov prokurátorského dozoru v oblasti verejnej správy

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-06

PDFstáhnout / download, 143 kB

Michal STRNAD, Vladimír OLIBERIUS

Současné směry oblasti v zajištění fyzické bezpečnosti objektů a areálů státní správy

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/1-07

PDFstáhnout / download, 121 kB

2021/2

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 5 MB

články / articles:

Viktor PORADA

K problematice a srovnání identifikace v kriminalistice, policejních a bezpečnostních vědách

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-01

PDFstáhnout / download, 546 kB

Jan CHMELÍK

Operativně pátrací činnost v trestním řízení

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-02

PDFstáhnout / download, 141 kB

Jiří STRAUS, Jiří JONÁK

Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-03

PDFstáhnout / download, 158 kB

Ľuboš CEHLÁRIK

Doping - zakázané látky a metódy „Uvedomenie“

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-04

PDFstáhnout / download, 127 kB

Karel MAREK, Zdeněk SADÍLEK

Nájem a pacht. Část 1

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-05

PDFstáhnout / download, 131 kB

Martin MIHÓK

Súkromná nahrávka ako dôkaz v trestnom konaní

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-06

PDFstáhnout / download, 105 kB

Dagmar KRAUSOVÁ

Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/2-07

PDFstáhnout / download, 370 kB

2021/3

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3

PDFcelé číslo / the entire issue, 4.6 MB

články / articles:

Veronika Anna POLIŠENSKÁ, Jan POLIŠENSKÝ

Sledování zpravodajství a strach z kriminality

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-01

PDFstáhnout / download, 106 kB

Romana JELÍNKOVÁ, Jiří PATOČKA

Zneužívání fentanylových náplastí

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-02

PDFstáhnout / download, 940 kB

Ivo SVOBODA

Možnosti kriminalistického zkoumání a právního postihu trestných činů z nenávisti s podporou ustálené judikatury

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-03

PDFstáhnout / download, 138 kB

Lucia HRDLIČKOVÁ

Cezhraničné zaisťovanie digitálnych dôkazov ako prostriedok boja proti závažnej trestnej činnosti

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-04

PDFstáhnout / download, 179 kB

Jiří NOVOTNÝ

Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-05

PDFstáhnout / download, 111 kB

Karel MAREK, Zdeněk SADÍLEK

Nájem a pacht. Část 2

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-06

PDFstáhnout / download, 126 kB

Iveta MIŠKOLCIOVÁ

Všeobecné východiská dokazovania v trestnom konaní

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2021/3-07

PDFstáhnout / download, 100 kB

zpět / back