section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2019

články / articles:

Jiřina HOFMANOVÁ

Potřebujeme inovovat policejní postupy?

https://doi.org/10.37355/03.2019/2

PDFstáhnout / download, 123 kB

Dagmar KOPENCOVÁ

Důkazní hodnota výslechu u osob, které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek

PDFstáhnout / download, 566 kB

Jiří STRAUS, Zdeněk SADÍLEK

Kriminalistické stopy při ohledání místa činu při zjišťování příčin požárů

PDFstáhnout / download, 692 kB

Lucie HÁKOVÁ

Prezentace kriminality a trestních sankcí v médiích

PDFstáhnout / download, 100 kB

Karel MAREK

Ke smlouvě o dílo

PDFstáhnout / download, 200 kB

Jiří NOVOTNÝ

Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu?

PDFstáhnout / download, 125 kB

2019/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 2.9 MB

články / articles:

Jiří STRAUS, Zdeněk KREJČÍ

K věrohodnosti znaleckého posudku

PDFstáhnout / download, 160 kB

Kristýna DOBŠÍKOVÁ, Dita SPÁLOVSKÁ, Martin KUCHAŘ, Vladimír SETNIČKA

Metamfetamin - možnosti spektroskopické analýzy

PDFstáhnout / download, 1.8 MB

Markéta BRUNOVÁ

Charakteristika regulativního významu norem trestního práva pro kriminalisticko-bezpečnostní činnost

PDFstáhnout / download, 125 kB

Renata VESECKÁ

Trestný čin maření spravedlnosti

PDFstáhnout / download, 106 kB

Jiří NOVOTNÝ

Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853

PDFstáhnout / download, 142 kB

Karel MAREK

Ještě k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

PDFstáhnout / download, 173 kB

Štěpán KALAMÁR

Otevřené informační zdroje Informační společnost a internet

PDFstáhnout / download, 940 kB

zpět / back