section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2017

články / articles:

Leszek F. KORZENIOWSKI

Securitology as a New Science

PDFstáhnout / download, 186 kB

Albert BRADÁČ

Současný stav forenzních věd, zejména technických a ekonomických

PDFstáhnout / download, 541 kB

Zuzana MICHALICOVÁ

Psychofyziologické overovanie pravdovravnosti

PDFstáhnout / download, 799 kB

Karel LACINA

Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment

PDFstáhnout / download, 126 kB

Marcela TITTLOVÁ

Vybrané aplikačné problémy vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov v slovenskom trestnom konaní

PDFstáhnout / download, 145 kB

Miroslav LISOŇ, Adrián VAŠKO

Metodika odhaľovania a objasňovania trestných činov

PDFstáhnout / download, 144 kB

Miloš SOKOL, Petr BENDL

Nasazení DVI týmu při řešení mimořádné události s větším počtem zemřelých v ČR

PDFstáhnout / download, 111 kB

Vlastimil PRŠAL, Václav KUČERA

Vyšetřování pojistných podvodů a jejich prokazování pracovníky pojišťoven

PDFstáhnout / download, 118 kB

2017/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 4 MB

články / articles:

Jaroslav IVOR, Juraj DRUGDA

Princípy Schengenu a súčasná migračná kríza

PDFstáhnout / download, 144 kB

Ján BUZALKA, Viktor PORADA

Vedecké poznanie bezpečnostnej praxe a rozvoj teórie bezpečnostných rizík, významná súčasť konštituujúcich sa bezpečnostných vied

PDFstáhnout / download, 169 kB

Anton LISNIK, Katarína GREŇOVÁ

Migrace v kontextu Evropské unie

PDFstáhnout / download, 146 kB

Jan CHMELÍK

Historie a současnost pojistných podvodů

PDFstáhnout / download, 167 kB

Karel MAREK

Příkazní smlouva, Smlouva o zprostředkování, Smlouva komisionářská

PDFstáhnout / download, 139 kB

Jiří STRAUS, Zdeněk SADÍLEK

Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí

PDFstáhnout / download, 673 kB

Zuzana KURUCOVÁ

Key Issues for Contextual Education of Legal English in the Conditions of the Slovak Republic

PDFstáhnout / download, 137 kB

Pavol KÁDEK

Trestnoprávne aspekty zodpovednosti v medicíne podľa práva Slovenskej republiky

PDFstáhnout / download, 151 kB

zpět / back