section

Magisterské studium

Informace o akreditovaných programech navazujícího magisterského studia

VŠFS uskutečňuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Obsah všech studijních programů je pravidelně hodnocen a prostřednictvím reakreditací i inovován. Během studia se uplatňuje vůči studentům osobní přístup, škola jim vychází vstříc individuálními konzultacemi a zaručuje kolegiální prostředí.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je úspěšné absolvování bakalářského studia.

Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, to znamená plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Na rozdíl od bakalářského studia magisterské klade velký důraz jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného programu, tak i na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Pedagogové proto věnují velkou pozornost vzájemným souvislostem a dopadům teoretických i praktických poznatků. Součástí obsahové náplně studia je rovněž seznámení posluchačů se soudobými trendy rozvoje vědeckého poznání v rámci studovaných programů a jejich aktuálním i perspektivním využitím v praxi.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce a udělení titulu Ing. – inženýr nebo Mgr. – magistr (dle akreditace oboru).

Studijní programy

Navazující magisterské studium

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
Finanční informatika a blockchain Ing.P+K--
 
Finance Ing.P+K--
Nová média a marketingová komunikace Mgr.P-P
New Media and Marketing Communication [EN] Mgr.P--
Ekonomika a management Ing.P+KP+K-
Economics and Management [EN] Ing.P--
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K-P+K
Kriminalistika a forenzní disciplíny Mgr.P+KP+K-
 
Právo v podnikání Mgr.P+KP+K-

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění na odborných i manažerských pozicích (podle svého zaměření) ve firmách, institucích, veřejné správě a vlastním podnikání. Někteří využívají možnosti souběžně studovat americký program MBA v anglickém jazyce, tzv. „Double Degree M”.

Double Degree M

Vysoká škola finanční a správní nabízí ve spolupráci se City University of Seattle možnost získat dva tituly absolvováním dvouletého studia programu Double Degree M. Úspěšný absolvent tak získá český titul Mgr./Ing. (uděluje VŠFS) a americký titul MBA (uděluje CityU). Více informací naleznete zde.