section

Školné

* Absolventům bakalářského studia na VŠFS je poskytnuta sleva 3.000 Kč na navazující magisterské studium při podpisu Smlouvy o studiu do 30.6.2024.

Studijní programy vyučované v českém jazyce

prezenční studium:34.000,- Kč za semestrpo slevě: 32.500,- Kč za semestr *
kombinované studium:34.000,- Kč za semestrpo slevě: 32.500,- Kč za semestr *

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

prezenční studium:49.500,- Kč za semestrpo slevě: 48.000,- Kč za semestr *

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz


Kompletní přehled školného a poplatků.