section

Školné pro akademický rok 2018/2019

Výše školného pro obory vyučované v českém jazyce

58.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

55.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Výše školného pro obory vyučované v anglickém jazyce

75.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

72.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Bližší informace podává:

Tereza Langová, 210 088 815, tereza.langova@vsfs.cz
Michaela Salabová, 210 088 815michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde