section

Magisterské studium

Informace o akreditovaných programech navazujícího magisterského studia

VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Obsah všech studijních oborů je pravidelně hodnocen a prostřednictvím reakreditací i inovován. Během studia se uplatňuje vůči studentům osobní přístup, škola jim vychází vstříc individuálními konzultacemi a zaručuje kolegiální prostředí.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia (získání bakalářského diplomu) stejného či analogického programu.

Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, to znamená plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Na rozdíl od bakalářského studia magisterské klade velký důraz jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak i na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Pedagogové proto věnují velkou pozornost vzájemným souvislostem a dopadům teoretických i praktických poznatků. Součástí obsahové náplně studia je rovněž seznámení posluchačů se soudobými trendy rozvoje vědeckého poznání v rámci studovaných oborů a jejich aktuálním i perspektivním využitím v praxi.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění na odborných i manažerských pozicích podle svého odborného zaměření ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Řada z nich využívá možnosti výhodného souběžného studia MBA v anglickém jazyce, tzv. „Global program“.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce a udělení titulu Ing. – inženýr nebo Mgr. – magistr (dle akreditace oboru).

Studijní programy

Navazující magisterské studium

program
program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Aplikovaná informatika
(N1801)
Aplikovaná informatika Mgr.P+K--
Hospodářská politika a správa
(N6202)
Finance a finanční služby Ing.P+K--
Veřejná správa Ing.P+KKP+K
Ekonomika a management
(N6208)
Marketingová komunikace Ing.P+K-P+K
Řízení podniku a podnikové finance Ing.P+K-P+K
Economics and Management
(N6208)
Business Management and Corporate Finance Ing.P--
Marketing Communication Ing.P+K--
Bezpečnostně právní studia
(N6806)
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+KP+KP+K

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

Global program

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování globálního programu, který je kombinací magisterského programu VŠFS a kurzů MBA City University of Seattle, které studenti absolvují během svého studia v akreditovaném oboru Marketingové komunikace a nebo Řízení podniku a podnikových financí. Více informací naleznete zde.