section

Soutěž o Cenu prof. Františka Vencovského 2019

Rektorka Vysoké školy finanční a správní, a. s., Bohuslava Šenkýřová vyhlašuje 7. ročník soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro studenty doktorského studia vysokých škol v České republice a absolventy doktorského studia do dvou let po jeho ukončení. 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE

Tematické zaměření soutěžních prací pokrývá širokou oblast ekonomického výzkumu, jako ekonomická teorie, hospodářská politika, finanční trhy, veřejné finance, bankovnictví, podnikání, obchod, marketing a další.

Soutěž probíhá ve dvou sekcích:

  1. sekce teoreticky orientovaného výzkumu s pracemi akademického zaměření, a to v rámci základního i aplikovaného výzkumu,
  2. sekce prakticky orientovaného výzkumu s pracemi s potenciálním  uplatněním v praxi v podnikání i ve veřejném sektoru.

TERMÍN

Odevzdání přihlášky do soutěže a soutěžní práce v českém nebo anglickém jazyce v maximálním rozsahu 20 stránek do 30. 9. 2019.

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Soutěžní práce budou posouzeny nominačním výborem, jmenovaným rektorkou Vysoké školy finanční a správní, který rozhodne o vítězích soutěže.

CENY VÍTĚZŮ SOUTĚŽE

V každé sekci budou odměněny až tři vítězné práce. Mezi vítěze soutěže bude rozdělena celková finanční odměna 200 000 Kč.

DALŠÍ INFORMACE

Součástí tohoto vyhlášení soutěže jsou :

  • Závazná přihláška
  • Podmínky soutěže a požadavky na soutěžní práce 

Vyhodnocení soutěže proběhne na 7. ročníku mezinárodní vědecké konference na počest prof. F. Vencovského v Kongresovém centru České národní banky dne 15. 11. 2019, kde vystoupí významní odborníci a vítězové soutěže.

 

V Praze dne 26. 4. 2019                        Bohuslava Šenkýřová, v. r. rektorka VŠFS

 

Součástí této výzvy jsou:

MS Word Závazná přihláška

MS Word Podmínky soutěže a požadavky na příspěvky

PDF Leták

 

Kontaktní osoba:

Markéta Holendová
(+420) 255 785 733
marketa.holendova@vsfs.cz

 

Vítězové soutěže

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na mezinárodní vědecké soutěži v Kongresovém centru ČNB dne 15. 11. 2019.

Hlavní cenu spojenou s peněžní odměnou získaly dvě soutěžní práce.

V sekci teoreticky orientovaného výzkumu práce Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters autorek Mgr. Dominiky Ehrenbergerové a PhDr. Simony Malované, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

sekci prakticky orientovaného výzkumu práce The Effect of Miminum Wage Increases in the Czech Republic autora Mgr. Jakuba Grossmanna, M.A. z CERGE-EI.

 

Cenu rektorky spojenou s věcnými odměnami získaly následující:

Ing Milan Szabo z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci Grow at Risk for the Czech Republic

Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci Starting Business out of Unemployment: How do Supported Self-employed Individuals Perform?

M.A. Mykola Babiak z CERGE-EI za práci Generalized Disappointment Aversion and the Variance Term Structure

PhDr. Ludmila Matysková, MA, Ph.D. z CERGE-EI za práci Bayesian Persuasioon With Costly Information Acquisition

Ing. Ondřej Jajkowicz z VŠB - Technické univerzity Ostrava za práci Determinanty stínové ekonomiky

Prezentace vítězů:

PDF Ehrenbergerová_Malovaná

PDF Grossmann

 

Vyhodnocení soutěže:

PDF Vyhodnocení soutěže

nominační vědecký výbor

Bohuslava Šenkýřová

rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, prorektor

prof. Dr. Ing. Jan Frait

Vysoká škola finanční a správní; Česká národní banka, Odbor finanční stability

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, děkan

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor, odborný garant soutěže

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy Univerzity v Brně, vedoucí Ústavu financí

doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, vedoucí Katedry ekonomie

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Generali CEE Holding, ředitel institucioánlních vztahů a hlavní ekonom