section

Ročník 2009

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlasila již podruhé soutěž pro mladé výzkumníky do 35 let, spojenou s udílením Ceny prof. Františka Vencovského, na téma: "Sociální Evropa - aktuální problémy a perspektivy".

Výzva

Současná Evropa se v podmínkách světové ekonomické a finanční krize potýká s řadou problémů.

Příspěvky se zaměřily na:

  • aktuální problémy sociální politiky (stárnutí populace a udržitelnost důchodových systémů, efektivnost systému sociální péče, trh práce a zaměstnanost, systém zdravotní péče apod.),
  • náklady ekonomických a sociálních dopadů krize,
  • projevy krize v oblasti nezaměstnanosti a potažmo aktivní politiky vlády,
  • vliv fiskalizace nákladů krize na dlouhodobou vyrovnanost a udržitelnost veřejných financí.

Podmínky účasti v soutěži

  • Termín odevzdání abstraktu v češtině a v angličtině včetně podání přihlášky do soutěže, CV a seznamu publikační činnosti – do 30. 4. 2009.
  • Odevzdání původní teoretické stati pojednávající o významných problémech teorie v intencích názvu soutěže v českém a anglickém jazyce a v maximálním rozsahu 40 stránek – do 31. 8. 2009.

Způsob hodnocení

Hodnocení teoretických příspěvků a odborné úrovně účastníků proběhlo na základě odborných posudků.
Rozhodnutí bylov kompetenci nominačního výboru. Účastníci soutěže vyjádřili předem písemný souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS bez nároku na honorář.
Mezinárodní vědecká konference, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže, proběhla v Kongresovém centru ČNB v listopadu 2009. Více informací naleznete na adrese www.vsfs.cz/konference

 

Nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS, předsedkyně

Ing. Vladimír Bezděk, generální ředitel AEGON
prof. Dr. Ing. Jan Frait, Ph.D., Česká národní banka
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., prorektorka VŠFS
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor VŠE v Praze
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., ředitel CESES, FSV UK
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel VÚPSV
Ing. Jiří Rusnok - prezident APF, poradce výkonné rady ING
Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., vedoucí KRPMVS VŠFS