section

Prof. František Vencovský (1923 – 2006)

 

Profesor JUDr. František Vencovský se narodil 12. ledna 1923 v Úsobí u Havlíčkova Brodu. Absolvoval reálné gymnázium v Pelhřimově. V letech 1945 až 1949 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl studentem Karla Engliše a později jeho přítelem a pokračovatelem.

V roce 1950 nastoupil do strojně-traktorové stanice v Humpolci jako účetní a později odešel do zdejší pobočky SBČS. Od roku 1968 pracoval jako poradce předsedy a vedoucí studijního oddělení v ústředí SBČS v Praze. V letech 1990 až 1992 byl poradcem předsedy a pozdějšího guvernéra ČNB Josefa Tošovského.

Od roku 1992 působil jako pedagog na Katedře měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde se habilitoval zprvu jako docent a později získal profesorský titul. V odborné práci se profesor Vencovský soustředil na oblast monetární teorie a historie a právem si získal uznání jako jeden z nejvýznamnějších teoretiků u nás. Působil v řadě akademických a vědeckých grémií a edičních rad odborných periodik.

V roce 1994 mu byla udělena zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně, později také ocenění Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2003 převzal na Vysoké škole ekonomické medaili Aloise Rašína. Prezident republiky Václav Klaus mu udělil státní vyznamenání Medaili Za zásluhy II. stupně v roce 2003. Byl nositelem ceny České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení.

Jeho publikační činnost dosáhla mimořádné šíře. Profesor František Vencovský byl nejen uznávaným odborníkem, ale též fundovaným a laskavým učitelem, školitelem a kolegou. Jeho přednášky se těšily velkému zájmu studentů, jeho odborné rady a posudky přispěly k úspěšnému ukončení disertačních prací a také habilitačních či profesorských řízení mnoha kolegů.

Do posledního okamžiku svého plnohodnotného života pracoval na dalších odborných projektech. Odešel 5. července 2006 po krátké nemoci a zanechal za sebou odborný i lidský odkaz hodný následování.