section

vyhlášení soutěže

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlašuje již pošesté soutěž pro mladé ekonomy do 35 let, spojenou s udělením Ceny prof. Františka Vencovského

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE

Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou

 

TERMÍNY

Termín podání přihlášky do soutěže (elektronicky a poštou), s názvem příspěvku a abstraktem, obojí v češtině a angličtině – prodlouženo do 12. 6. 2017

Odevzdání původní stati s vymezeným tematickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce v maximálním rozsahu 20 stránek (plus případné přílohy navíc) – do 30. 9. 2017

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnocení úrovně soutěžních prací a rozhodnutí o vítězných pracích bude v kompetenci nominačního vědeckého výboru. Účastníci soutěže vyjádří podáním přihlášky souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS, vybrané příspěvky ve zkrácené verzi budou případně publikovány také ve sborníku z konference, v angličtině; vše bez nároku na honorář.

CENY

Vítěz soutěže získá odměnu ve výši 200 000 Kč. Ostatní finalisté obdrží věcné ceny. Vyhodnocení soutěže proběhne na mezinárodní vědecké konferenci, kde vystoupí významní odborníci a finalisté soutěže.

 

Součástí této výzvy jsou:

MS Word Závazná přihláška, 164 kB

MS Word Podmínky soutěže a požadavky na příspěvky, 14 kB

 

vítěz soutěže

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na mezinárodní vědecké soutěži v Kongresovém centru ČNB dne 16. 11. 2017.

O první místo se svými příspěvky podělily dvě soutěžní práce:

 

Ing. Martin Hodula, Ph.D. z VŠB – Technické univerzity Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie,  Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. z České národní banky, Bankovního institutu,

se soutěžní prací: The Impact of Credit Boom and Economic Policy on Labour Productivity: a Sectoral Analysis

 

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav ekonomie, Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. z Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, se soutěžní prací: The Impact of Loose Monetary Policy on Competitiveness of Czech Firms

 

Třetí místo a věcnou cenu získala Ing. Lenka Říhová z Vysoké školy finanční a správní, a. s.,

se soutěžní prací: Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu v mezinárodním kontextu

Prezentace vítězů:

PDF Hodula Pfeifer, 547 kB

PDF Kajurova Linnertova, 411 kB

 

Vyhodnocení soutěže:

PDF Vyhodnocení soutěže, 246 kB

nominační vědecký výbor

Bohuslava Šenkýřová

rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Česká národní banka, člen bankovní rady; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, prorektor

prof. Dr. Ing. Jan Frait

Vysoká škola finanční a správní; České národní banka, Odbor finanční stability

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, děkan

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor, odborný garant soutěže

Mgr. Marek Kapička, Ph.D.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářský ústav Akademie věd ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, děkan