section

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Dr. Bohuslava Šenkýřová vyhlásila třetí ročník soutěže pro mladé výzkumné pracovníky do 35 let o Cenu prof. Františka Vencovského na téma: „Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi“.
 

Výzva

Doznívající finanční krize a světová hospodářská recese je výzvou ekonomickým vědám.

Příspěvky se zaměřily zejména na oblasti:

  • měnová a finanční teorie,
  • finanční trhy a jejich stabilita,
  • hospodářská a sociální politika,

s případným přesahem do příbuzných oblastí.

Příspěvky mohli být zaměřeny jak teoreticky, tak i s hospodářsko-politickými aplikacemi.
 

Podmínky účasti v soutěži

  • Termín podání přihlášky do soutěže, s abstraktem v češtině nebo angličtině a stručným CV se seznamem publikační činnosti – do 29. 4. 2011
  • Odevzdání původní stati s vymezeným tematickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce a v maximálním rozsahu 20 stránek – do 29. 7. 2011

Způsob hodnocení

Hodnocení úrovně příspěvků proběhlo na základě odborných posudků.

Rozhodnutí bylo v kompetenci nominačního výboru. Účastníci soutěže vyjádřili podáním přihlášky souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS, vybrané příspěvky ve zkrácené verzi také ve sborníku z konference, v angličtině, bez nároku na honorář.

Mezinárodní vědecká konference, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže, proběhla v Kongresovém centru ČNB v listopadu 2011. Více informací naleznete na adrese: www.vsfs.cz/konference

 

Nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., vedoucí Kat. makroekonomie a ekonometrie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel Odboru finanční stability, Česká národní banka

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., prorektor Vysoké školy finanční a správní

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc., člen Bankovní rady, Česká národní banka

doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., ředitel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (CERGE-EI ), UK & AV ČR

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy, Vysoká škola finanční a správní

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., prezident České společnosti ekonomické