section

Ročník 2007

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Dr. Bohuslava Šenkýřová vyhlásila soutěž pro talentované ekonomy do 35 let, spojenou s udělením Ceny prof. Františka Vencovského, na téma: „Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě“.

Podmínky účasti v soutěži

Odevzdání původní teoretické stati pojednávající o významných problémech ekonomické teorie v intencích názvu soutěže v českém a anglickém jazyce. Termín odevzdání abstraktu v češtině a angličtině, včetně podání přihlášky do soutěže, CV a seznamu publikační činnosti, je do 31. 3. 2007. Termín odevzdání stati je do 15. 6. 2007. Maximální rozsah je 40 stránek.

Způsob hodnocení

Hodnocení teoretických příspěvků a odborné úrovně účastníků proběhlo na základě odborných posudků.

Rozhodnutí bylo v kompetenci nominačního výboru. Účastníci soutěže vyjádřili předem písemný souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopisu VŠFS bez nároku na honorář. Mezinárodní vědecká konference, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže, proběhla ve dnech 9. 11. až 10. 11. 2007.

Vítěz soutěže

Vítěz soutěže získal odměnu ve výši 200 000 Kč,
ostatní finalisté získali věcné ceny. Vyhodnocení soutěže proběhlo na mezinárodní vědecké konferenci, kde vystoupila řada významných předních ekonomů a finalisté soutěže.

Nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS, předsedkyně

Ing. M. Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB
prof. Dr. Ing. J. Frait, Česká národní banka
prof. Ing. M. Sojka, CSc., vedoucí katedry, FSV UK
doc. Ing. P. Dvořák, CSc., děkan FFÚ VŠE Praha
prof. PhDr. V. Čechák, CSc., prorektor VŠFS
RNDr. P. Budinský, CSc., prorektor VŠFS
doc. Ing. B. Hamerníková, CSc., vedoucí katedry VŠFS