section

Soutěž o Cenu prof. F. Vencovského BYLA UZAVŘENA

V květnu roku 2015 vyhlásila rektorka Vysoké školy finanční a správní již popáté soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského, významného odborníka zejména na měnovou a finanční problematiku. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?“. Soutěž určená mladým ekonomům do 35 let představovala znovu významnou podporu výzkumu, protože první místo bylo opět spojeno s odměnou 200 000 Kč a další se ziskem věcné ceny. Do soutěže zaslalo přihlášku 8 uchazečů. Rozhodnutí o vítězích, které vybral nominační vědecký výbor soutěže, bylo oznámeno na konferenci se stejným tematickým zaměřením. Ta se konala dne 27. listopadu 2015 v Kongresovém centru ČNB. V odpolední části programu konference vystoupili vítězové soutěže.

Výzva

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila již 5. ročník soutěže pro mladé výzkumníky do 35 let, spojenou s udílením Ceny prof. Františka Vencovského, na téma: Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?“.

Organizátoři soutěže očekávali, že příspěvky se zaměří zejména na oblasti:

  • měnová a finanční teorie,
  • finanční trhy a jejich stabilita,
  • hospodářská a sociální politika,
  • aktuální problémy evropské měnové integrace,
  • s případným přesahem do příbuzných oblastí.

Příspěvky mohly být zaměřeny jak teoreticky, tak i s hospodářsko-politickými aplikacemi

Podmínky účasti v soutěži

  • Termín podání přihlášky do soutěže (elektronicky a poštou), s názvem příspěvku a abstraktem v češtině nebo angličtině – prodloužen do 31. 7. 2015.
  • Termín odevzdání původní stati s vymezeným tématickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce v maximálním rozsahu 20 stránek – byl prodloužen do 25. 9. 2015.

Nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová,
ředitelka a rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.,
vedoucí Katedry makroekonomie a ekonometrie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.,

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. Dr. Ing. Jan Frait,
ředitel Samostatného odboru finanční stability, Česká národní banka; Katedra financí VŠFS

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.,
prorektor Vysoké školy finanční a správní

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.,
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a  Ekonomický institut Akademie věd České republiky

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.,

proděkan pro vědu a výzkum, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.,
Katedra správního práva a veřejné správy, Fakulta sociálních studií Vysoké školy finanční a správní

Vítěz soutěže

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila na konferenci výsledky soutěže spojené s udílením Ceny prof. Františka Vencovského na téma: " Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?".

O první místo se svými příspěvky podělily:

Mgr. Volha Audzei, M.A. , z CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání Univerzity Karlovy v Praze a Ekonomického instiututu Akademie věd České republiky, v. v. i., se soutěžní prací „Information Acquisition and Excessive Risk: Impact of Policy Rate and Market Volatility“ („Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích“).

a Ing. Hana Lipovská, z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a současně z Institutu Václava Klause, se soutěžní prací „Fiskální placebo

Vítězky se rozdělily o hlavní cenu 200.000,- Kč, kterou do soutěže vložil pořadatel celé akce, Vysoká škola finanční a správní.

Třetí místo získal PhDr. Jakub Matějů, M.A., z CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání Univerzity Karlovy v Praze a Ekonomického instiututu Akademie věd České republiky, v. v. i., a současně z Odboru makroekonomických 1prognóz České národní banky, se soutěžní prácí „How Does Expansive Monetary Policy Induce the Build-up of Asset Price Bubbles and Amplify the Credit Cycle“ („Jak může uvolněná měnová politika přispět k růstu bublin v cenách aktiv a prohloubit úvěrový cyklus“). PhDr. Jakub Matějů, M.A., obdržel věcnou cenu.

Prezentace vítězů:

PDF Volha Audzei, 456 kB

PDF Hana Lipovská, 711 kB

PDF Jakub Matějů, 391 kB

 

Vyhodnocení soutěže:

MS PowerPoint Vyhodnocení soutěže, 235 kB

 

Vítězné práce budou publikovány v nejbližších číslech vědeckého časopisu ACTA VŠFS.