section

Soutěž o Cenu prof. F. Vencovského BYLA UZAVŘENA

V dubnu 2013 roku vyhlásila rektorka Vysoké školy finanční a správní již počtvrté soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského, významného odborníka zejména na měnovou a finanční problematiku. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Evropská ekonomika a její perspektivy“. Soutěž určená mladým ekonomům do 35 let představovala znovu významnou podporu výzkumu, protože první místo bylo opět spojeno s odměnou 200 000 Kč a další vítězové získali věcné ceny. Do soutěže zaslalo přihlášku 19 uchazečů. Rozhodnutí o vítězích, které vybral nominační vědecký výbor soutěže, bylo oznámeno na konferenci se stejným tematickým zaměřením. Ta se konala dne 22. listopadu 2013 v Kongresovém centru ČNB. V odpolední části programu konference vystoupili vítězové soutěže.
 

Výzva

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila již 4. ročník soutěže pro mladé výzkumníky do 35 let, spojenou s udílením Ceny prof. Františka Vencovského, na téma: „Evropská ekonomika a její perspektivy“.

Organizátoři soutěže očekávali, že příspěvky se zaměří zejména na oblasti:

  • měnová a finanční teorie,
  • finanční trhy a jejich stabilita,
  • hospodářská a sociální politika,
  • s případným přesahem do příbuzných oblastí.

Příspěvky mohly být zaměřeny jak teoreticky, tak i s hospodářsko-politickými aplikacemi.
 

Podmínky účasti v soutěži

  • Termín podání přihlášky do soutěže (elektronicky a poštou), s názvem příspěvku a abstraktem v češtině nebo angličtině – prodloužen do 31. 7. 2013.
  • Termín odevzdání původní stati s vymezeným tématickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce v maximálním rozsahu 20 stránek – byl prodloužen do 27. 9. 2013
     

Způsob hodnocení

Hodnocení úrovně příspěvků a rozhodnutí o vítězných pracích bylo v kompetenci nominačního vědeckého výboru. Účastníci soutěže vyjádřili podáním své přihlášky souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS. Vyjádřili současně svůj souhlas s tím, že vybrané příspěvky ve zkrácené verzi budou publikovány také ve sborníku z konference, v angličtině, bez nároku na honorář.

 

Nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová,
ředitelka a rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.,
vedoucí Katedry makroekonomie a ekonometrie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

prof. Dr. Ing. Jan Frait,
ředitel Samostatného odboru finanční stability, Česká národní banka

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.,
prorektor Vysoké školy finanční a správní

PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D.,
prezident České společnosti ekonomické

doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.,
ředitel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.,
vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy Vysoké školy finanční a správní

prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.,
Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Vítěz soutěže

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila na konferenci výsledky soutěže spojené s udílením Ceny prof. Františka Vencovského na téma: "Evropská ekonomika a její perspektivy".

O první místo se svými příspěvky podělili:
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D., z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, soutěžící s prací „Job Market Polarization and Employment Protection in Europe
a Ing. Tomáš Konečný, M.A. et M.A., Ph.D., z České národní banky, se soutěžní prací „Linkages Between the Financial and Real Sectors Across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic”.
Vítězové se rozdělili o hlavní cenu 200.000,- Kč, kterou do soutěže vložil pořadatel celé akce, Vysoká škola finanční a správní.

Na dalších místech se umístili:
PhDr. Jan Zápal, Ph.D., z CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. se soutěžní prací „Consumption Tax Incidence: Evidence from the Natural Experiment in the Czech Republic”; Ing. Václav Žďárek, M.Sc., Ph.D., ze ŠKODY AUTO Vysoké školy, o.p.s., se soutěžní prací „A Robust Search for Determinants of Price Levels in European Union – Known Suspects or New Villains?” a Ing. Tomáš Klinger z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se soutěžní prací „Systemic risk and sovereign crises. Modelling interconnections in the financial system”.
Tito vítězové obdrželi věcné ceny.

Prezentace vítězů:

PDF Barbara Pertold-Gebicka, 349 kB

MS PowerPoint Tomáš Konečný, 680 kB

PDF Jan Zápal, 217 kB

PDF Tomáš Klinger, 2.5 MB

PDF Václav Žďárek, 610 kB

Vyhodnocení soutěže:

MS PowerPoint Jan Frait - vyhodnocení, 280 kB

 

Vítězné práce budou publikovány v nejbližších číslech vědeckého časopisu ACTA VŠFS.
 

obrázek jpg Mojmír Helísek: Pořádáme soutěž pro ekonomy, 758 kB, Lidové noviny, 3.12.2013

MS Word Tisková zpráva, 201 kB

 

Celá fotogalerie (212 snímků)

 

Foto