section

Bakalářské studium

Informace o akreditovaných bakalářských studijních programech

VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Během studia uplatňuje vůči studentům osobní přístup, vychází jim vstříc individuálním poradenstvím, v různých formách poskytuje konkrétní pomoc a zaručuje přátelské prostředí.

Uplatnění absolventů

Absolventi všech bakalářských studijních oborů vždy nacházejí dobré uplatnění ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Mnoho z nich se dále vzdělává v navazujícím magisterském studiu a někteří využívají možnosti souběžného studia BSBA nebo MBA v anglickém jazyce, tzv. „Global program“.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce a udělení titulu Bc.

Studijní programy

Bakalářské studium

program
program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Aplikovaná informatika
(B1801)
Aplikovaná informatika Bc.P+K--
Hospodářská politika a správa
(B6202)
Bankovnictví Bc.P+K--
Veřejná správa Bc.P+KKP+K
Ekonomika a management
(B6208)
Marketingová komunikace Bc.P+KP+KP+K
Řízení podniku a podnikové finance Bc.P+KPP+K
Economics and Management
(B6208)
Business Management and Corporate Finance Bc.P--
Marketing Communication Bc.P+K--
Právní specializace
(B6804)
Kriminalisticko právní specializace Bc.P+K--
Právo v podnikání Bc.P+KP+K-
Bezpečnostně právní studia
(B6806)
Bezpečnostně právní studia Bc.P+KP+KP+K

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

„Global program“

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování tzv. „Global programu“. Studenti mohou během svého akreditovaného bakalářského programu navštěvovat také kurzy BSBA organizované City University of Seattle a doplnit si tak své vzdělání o americký titul BSBA. Více informací naleznete zde.