section

Školné

Zájemcům o studium, kteří nastupují do prvních ročníků bakalářských studijních programů, je poskytnuta sleva školného ve výši 3.000,- Kč za první akademický rok, pokud dojde k podpisu Smlouvy o studiu do 30. 6. 2024.

Studijní programy vyučované v českém jazyce

prezenční studium:33.000,- Kč za semestrpo slevě: 31.500,- Kč za semestr
kombinované studium:33.000,- Kč za semestrpo slevě: 31.500,- Kč za semestr

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

prezenční studium:48.000,- Kč za semestrpo slevě: 46.500,- Kč za semestr

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz


Kompletní přehled školného a poplatků.