section

Školné

Studijní programy vyučované v českém jazyce

prezenční studium:58.000,- Kč / ak. rok
kombinované studium:55.000,- Kč / ak. rok

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

prezenční studium:82.000,- Kč / ak. rok

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.
Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.


Kompletní přehled školného a poplatků.