section

Informace o přijímacím řízení na bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení Vám podá studijní oddělení na střediscích v Praze, Mostě a Karlových Varech.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro uchazeče o studium seznámit se osobně se školou a jejími představiteli a získat všechny potřebné informace o studiu na VŠFS.

Více o Dnech otevřených dveří.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ ( PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.

Nutno přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. nostrifikaci u zahraničního studia, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Na přihlášce nutno vždy vyplnit zvolený náhradní studijní program.

Termíny přijímacího řízení

Přihláška na Bc. a Mgr. programy bude otevřena od 1.1.2023.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu. Uchazeči mohou absolvovat dobrovolné písemné testy z cizího jazyka a všeobecných znalostí vybraného studijního programu, které  si na základě předaného klíče sami opraví a zhodnotí své předpoklady ke studiu.

Uchazeči o studium oborů/programů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí na studijní obory/programy vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).

Poplatek za přijímací řízení

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada je možná 3 způsoby: 
1, složenkou – typ A; 2, na účet VŠFS; 3, v hotovosti při podání přihlášky - do zahájení přijímacího řízení).

500,- Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada je možná 3 způsoby: 
1, složenkou – typ A ; 2, na účet VŠFS; 3, v hotovosti při podání přihlášky - do zahájení přijímacího řízení).

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 8131
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Výše školného

Informace o školném