section

Fakulta ekonomických studií

VEDENÍ FAKULTY

děkan

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
210 088 824
otakar.schlossberger@vsfs.cz

proděkan pro výzkum a publikační činnost

doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
210 088 855
wawrosz.petr@mail.vsfs.cz

proděkan pro pedagogickou práci

JUDr.  Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA FINANCÍ

vedoucí katedry

Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
210 088 824
cipovova@mail.vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA EKONOMIE A MANAGEMENTU

vedoucí katedry

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
255 785 732
nadezda.petru@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucí katedry

Ing. Petr Mach, Ph.D.
mach@mail.vsfs.cz

asistentka Bc. Kamila Procházková
210 088 803
kamila.prochazkova@vsfs.cz

KATEDRA INFORMATIKY A MATEMATIKY

vedoucí katedry

RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
lansky@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucí katedry

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
mildeova@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 831
ivana.plackova@vsfs.cz

KATEDRA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

vedoucí katedry

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
210 088 805
ales.hes@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
jitka.cirklova@mail.vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA JAZYKŮ

vedoucí katedry

JUDr. Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Ladislava Knihová
210 088 826
9954@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz