section

Fakulta ekonomických studií

VEDENÍ FAKULTY

děkan

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
210 088 824
otakar.schlossberger@vsfs.cz

proděkanka pro výzkum a publikační činnost

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
210 088 824
nadezda.petru@mail.vsfs.cz

proděkan pro pedagogickou práci

JUDr.  Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz

KATEDRA FINANCÍ

vedoucí katedry

Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
210 088 824
kostikov@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucí katedry

Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.
210 088 824
tomaskova.andrea@mail.vsfs.cz

asistentka

Dita Egertová
210 088 814
dita.egertova@vsfs.cz

KATEDRA EKONOMIE A MANAGEMENTU

vedoucí katedry

Ing. Petr Mach, Ph.D.
210 088 803
mach@mail.vsfs.cz

asistentka

Bc. Kamila Procházková
210 088 803
kamila.prochazkova@vsfs.cz

KATEDRA INFORMATIKY A MATEMATIKY

vedoucí katedry

doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
lansky@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucí katedry

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
mildeova@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz

KATEDRA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

vedoucí katedry

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
210 088 805
ales.hes@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA
210 088 826
9954@mail.vsfs.cz

asistentka

Dita Egertová
210 088 814
dita.egertova@vsfs.cz

KATEDRA JAZYKŮ

vedoucí katedry

JUDr. Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz