section

Fakulta ekonomických studií

VEDENÍ FAKULTY

děkan

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
210 088 824
ondrej.roubal@vsfs.cz

proděkan pro výzkum a publikační činnost

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
210 088 824
otakar.schlossberger@vsfs.cz

proděkan pro pedagogickou práci

Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

asistentka

Lenka Bažantová
255 785 732
lenka.bazantova@vsfs.cz

KATEDRA FINANCÍ

vedoucí katedry

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
210 088 824
otakar.schlossberger@vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA EKONOMIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

vedoucí katedry

doc. Radim Valenčík, CSc.
210 088 814
radim.valencik@vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

vedoucí katedry

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
255 785 732
nadezda.petru@mail.vsfs.cz

asistentka

Lenka Bažantová
255 785 732
lenka.bazantova@vsfs.cz

asistentka českých studijních oborů Ing. Markéta Knížková
210 088 803
marketa.knizkova@mail.vsfs.cz
asistentka anglických studijních oborů Ing. Markéta Knížková
210 088 803
marketa.knizkova@mail.vsfs.cz

KATEDRA INFORMATIKY A MATEMATIKY

vedoucí katedry

RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
lansky@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 831
ivana.plackova@vsfs.cz

KATEDRA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

vedoucí katedry

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
210 088 805
ales.hes@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
210 088 805
29146@mail.vsfs.cz

asistentka českých studijních oborů

Květoslava Dolejšová
210 088 805
kvetoslava.dolejsova@vsfs.cz

asistentka anglických studijních oborů Ing. Markéta Knížková
210 088 803
marketa.knizkova@mail.vsfs.cz

KATEDRA JAZYKŮ

vedoucí katedry

Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
210 088 824
tomislav.potocky@vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Ladislava Knihová
210 088 826
9954@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz