section

Průběh výuky

Výuka v semestru je rozvržena do 12 týdnů.

Zimní semestr: výuka říjen – prosinec, leden zkouškové období.
Letní semestr: výuka únor – duben, květen – srpen zkouškové období.

Zkoušky lze skládat kdykoliv v průběhu celého akademického roku.
Státní závěrečné zkoušky: červen, srpen, listopad, leden (pouze z ekonomie).

Prezenční forma studia

Výuka probíhá denně, formou přednášek a cvičení, zpravidla 3 dny v týdnu.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá jednou za 14 dní (6 krát za semestr), formou soustředění, v pátek od 14.00 do max. 20.45 hodin a v sobotu od 8.00 do 17.15 hodin.

Individuální studijní plán, individuální plnění studijních povinností

V odůvodněných případech umožňuje studentovi dohodnout si s vyučujícími individuální konzultace, náhradní úkoly a termíny plnění studijních povinností, a to vždy na začátku daného semestru.