section

Studijní středisko Most

V akademickém roce 2020/2021 lze na středisku studovat níže uvedené programy v prezenční i kombinované formě:

 

Bakalářské studium

programtitulforma
 
Marketingová komunikace Bc.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K
 
Regionální rozvoj a veřejná správa Bc.P+K

Navazující magisterské studium

programtitulforma
 
Marketingová komunikace Mgr.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K
 
Regionální rozvoj a veřejná správa Ing.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

 

Kontakty na studijní středisko

Foto