section

Studijní středisko Most

V akademickém roce 2019/2020 lze na středisku studovat níže uvedené programy/obory v prezenční i kombinované formě:

Bakalářské studium

program/obortitulforma
 
Marketingová komunikace Bc.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K
 
Veřejná správa Bc.P+K

Navazující magisterské studium

program/obortitulforma
 
Marketingová komunikace Mgr.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K
 
Veřejná správa Ing.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

 

Kontakty na studijní středisko

Foto