section

Studijní středisko Most

AKCE EARLY BIRD

Studentům prvních ročníků bakalářského a magisterského studia nabízíme možnost slevy ze školného při předčasné úhradě školného do konce června 2021.

  • sleva 5.000 Kč - při úhradě celého školného do 30. června 2021
  • sleva 3.000 Kč - při úhradě 50 % školného do 30. června 2021 a 50 % školného do 30. září 2021

 

V akademickém roce 2021/2022 lze na středisku studovat níže uvedené programy v prezenční i kombinované formě:

 

Bakalářské studium

programtitulforma
 
Marketingová komunikace Bc.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K
 
Regionální rozvoj a veřejná správa Bc.P+K

Navazující magisterské studium

programtitulforma
 
Marketingová komunikace Mgr.P+K
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K
 
Regionální rozvoj a veřejná správa Ing.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

Kontakty na studijní středisko Most

Foto