section

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – LS 2021/2022 (32. CYKLUS)

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.
Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Senioři České republiky, z. s., Regionální organizace Most–Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Poskytnout vzdělávací nabídku kategorii seniorů.
Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 32. cyklu (letní semestr 2021/2022)

32. cyklus bude zahájen 4. 4. 2022 a potrvá do 31. 5. 2022
Termíny, časy výuky, forma výuky a ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.
Nabídka kurzů 32. cyklu se skládá z 9 kurzů a 1 přednášky Europe Direct Most.

Přehled nabízených kurzů a přednášky Europe Direct Most v 32. cyklu

(v závorce je pořadové číslo kurzu nebo přednášky Europe Direct Most dle přihlášky)

Přehled  kurzů dle témat

Archeologie

 • (5) Archeologické výlety do pravěku, doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Bezpečnost seniorů

 • (6) Bezpečnost a prevence seniorů z hlediska kriminality - praktická doporučení, doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Cestopisy

 • (8) Zážitky z cest po naší planetě 1, Mart Eslem

Historie

 • (1) Mýty a záhady českých dějin, Mgr. Jiří Šlajsna

Právo

 • (9) Česká obchodní inspekce a ochrana práv spotřebitelů, Ing. Renata Linhartová, MBA

Psychologie

 • (2) Psychologie štěstí a duševní pohody, Ing. Aleš Procházka

Trénování paměti

 • (3) Trénování paměti, Gabriela Mezzei, DiS.

Zdraví

 • (4) Imunita těla – jak ji rozumět. Cesty, jak si imunitu získat, zvýšit a udržet., Ing. Jaroslav Cabák
 • (7) Přírodní léčba nemocí, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky Europe Direct Most

 • (10) Senioři v Evropě, PaedDr. Václav Netolický

Obsah kurzů letního semestru 2021/2022 (32. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF Obsah kurzů UNI3 LS 2021_2022 - 32. cyklus, 1.5 MB

Způsob přihlášení na letní semestr 2021/2022 (32. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2021/2022 Univerzity 3. věku :

MS Excel prihlaska_uni3_ls_2021_2022_-_32_cyklus_.xls, 759 kB

PDF prihlaska_uni3_ls_2021_2022_-_32_cyklus.pdf, 515 kB

Přihláška v excelu je určená k doplnění v počítači, obsahuje vzorce  a celková cena se sama vypočítá. Při zadávání vybraného kurzu je nutné uvést číslo 1 v šedém sloupci vedle vybraného kurzu. Přihlášku si nejprve uložte v PC, pak je možné ji doplňovat.

Přihláška v pdf je určená k tisku k ručnímu doplnění.

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout každý pracovní den od 2. 3. 2022  – 25. 3. 2022 od 7:30 – 15 hod. ze stojanu vedle  okénka pokladny v přízemí studijního střediska Most.
Přihláška obsahuje dvě strany, je nutné vyplnit obě dvě.

Vyplněnou přihlášku zašlete nebo odevzdejte nejpozději do 25. března 2022 do 12 hod.:

 • zašlete e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz  spolu s potvrzením o úhradě kurzu nebo  
 • odevzdejte osobně v budově VŠFS, a.s., Pionýrů 2806, Most, přízemí, kanc. M06,  v termínech od 2. 3. 2022 - 25. 3. 2022, v pondělí  až čtvrtek: 9 - 11 hod. a 13 - 15 hod., v pátek: 9 - 12 hod

Úhrada kurzovného na letní semestr 2021/2022 (32. cyklus)

 • bankovním převodem na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol 5350. Ve zprávě pro příjemce uveďte celé jméno účastníka kurzu. 
  Před úhradou kurzovného si ověřte volné místo ve Vámi zvoleném kurzu/kurzech na tel. 477 070 414 nebo se informujte e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz.
 • v hotovosti na pokladně studijního střediska Most, Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, 434 01 Most v pondělí až čtvrtek: 9 - 11 hod. a 13 - 15 hod., v pátek: 9 -12 hod.

Vrácení kurzovného

 • v případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni e-mailem nebo telefonicky v období od 28. března 2022 do 30. března 2022 a kurzovné Vám bude vráceno na Vámi uvedený účet, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.
 • v případě, že výuka nebude moci být realizována v plném rozsahu v souvislosti s pandemií covid-19, poměrná část kurzovného Vám bude vrácena na Vámi uvedený účet.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)