section

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – LS 2021/2022 (31. CYKLUS)

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.
Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Senioři České republiky, z. s., Regionální organizace Most–Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Poskytnout vzdělávací nabídku kategorii seniorů.
Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 31. cyklu (zimní semestr 2021/2022)

31. cyklus bude zahájen 11. 10. 2021 a potrvá do 21. 12. 2021.
Termíny, časy výuky, forma výuky a ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.
Nabídka kurzů 31. cyklu se skládá z 9 kurzů a 1 workshopu. 7 kurzů a workshop bude probíhat v prezenční formě, 2 kurzy budou probíhat v online formě.

Přehled nabízených kurzů a workshopu v 31. cyklu

(v závorce je pořadové číslo kurzu nebo workshopu dle přihlášky)

Prezenční výuka

    Kurzy zaměřené na historii

 • (1) Děti českých králů  1, Mgr. Jiří Šlajsna
 • (2) Děti českých králů  2, Mgr. Jiří Šlajsna
 • (3) Starověký Egypt  1, Mgr. Jiří Šlajsna 
 • (4) Starověký Egypt  2, Mgr. Jiří Šlajsna

    Kurzy o přírodě 

 • (5) Tajemství a zázraky Českého Středohoří a Krušných hor, Jiří Svoboda

    Kurzy o zdraví

 • (6) Jak nám bylinky mohou pomoci zlepšit zdraví 1, Jana Ranušová
 • (7) Jak nám bylinky mohou pomoci zlepšit zdraví 2, Jana Ranušová

    Workshop z oblasti informačních technologií 

 • (10) Workshop MS Teams pro online výuku

Online výuka

    Jazykové kurzy

 • (8) Německá konverzace pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr
 • (9) Anglická konverzace pro mírně pokročilé, Mgr. Marcela Hergesselová

Obsah kurzů zimního semestru 2021/2022 (31. cyklu) Univerzity 3. věku 

PDF Obsah kurzů UNI3 ZS 2021_2022 - 31 cyklus, 841 kB

Způsob přihlášení na zimní semestr 2021/2022 (31. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2021/2022 Univerzity 3. věku:

PDF Přihláška UNI3 ZS 2021_2022 - 31 cyklus - 1_str, 226 kB
PDF Přihláška UNI3 ZS 2021_2022 - 31 cyklus - 2_str, 218 kB
MS Excel Přihláška UNI3 ZS 2021_2022 - 31 cyklus - 1_str, 100 kB
MS Excel Přihláška UNI3 ZS 2021_2022 - 31 cyklus - 2_str, 97 kB

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout každý pracovní den (kromě 13. 9. 2021) od 7:30 – 15 hod. v okénku pokladny v přízemí studijního střediska Most. 
Přihláška obsahuje dvě strany, je nutné vyplnit obě dvě.

Vyplněnou přihlášku zašlete nebo odevzdejte nejpozději do 24. září 2021 do 15 hod.:

 • zašlete e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz  spolu s potvrzením o úhradě kurzu nebo  
 • odevzdejte osobně v budově VŠFS, a.s., Pionýrů 2806, Most, přízemí, kanc. M06, v termínech od 1. 9. 2021 - 24. 9. 2021 (kromě pondělí 13. 9. 2021), v pracovní dny od 9 - 11 hod. a 13 - 15 hod.

Úhrada kurzovného na zimní semestr 2021/2022 (31. cyklus)

 • bankovním převodem na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol 5350. Ve zprávě pro příjemce uveďte celé jméno účastníka kurzu. 
  Před úhradou kurzovného si ověřte volné místo ve Vámi zvoleném kurzu/kurzech na tel. 477 070 414 nebo se informujte e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz.
 • v hotovosti na pokladně studijního střediska Most, Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, 434 01 Most v pracovní dny od 9 – 11 a 13 – 15 hod. (kromě 13. 9. 2021).

Vrácení kurzovného

 • v případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni e-mailem nebo telefonicky v období od 29. září 2021 do 5. října 2021 a kurzovné Vám bude vráceno na Vámi uvedený účet, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu. 
 • v případě, že výuka nebude moci být realizována v plném rozsahu v souvislosti s pandemií covid-19, poměrná část kurzovného vám bude vrácena na Vámi uvedený účet.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)