section

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – LS 2019/2020 (29. CYKLUS)

AKTUÁLNÍ INFORMACE - LETNÍ SEMESTR 2019/2020 (29. cyklus):
VÝUKA Z LETNÍHO SEMESTRU 2019/2020 Univerzity 3. věku Most byla obnovena od 28. srpna 2020, ale z důvodu pandemie COVID-19 BYLA OPĚT od 5. října 2020 PŘERUŠENA.  
O nových náhradních termínech výuky Vás budeme včas informovat, jakmile bude moci být výuka opět zahájena. Děkujeme za pochopení.
Tým Univerzity 3. věku Most

 

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – ZS 2020/2021 (30. CYKLUS)

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 (30. cyklus):

Příjem přihlášek byl ukončen 9. října 2020. 
Vzhledem k  dlouhodobé nepříznivé situaci v naší zemi v souvislosti s pandemií Covid-19 byla výuka kurzů zimního semestru 2020/2021 (30. cyklu) zrušena. 

Tým Univerzity 3. věku Most

 

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – ZS 2021/2022 (31. CYKLUS)

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022 (31. cyklus):

Nové informace o semestru budou vyvěšeny, až bude známy podmínky pro výuku kurzů na podzim v souvislosti s vývojem pandemie.
Zájemci se mohou obrátit prostřednictvím e-mailu na organizátorku kurzů Bc. Martinu Sovana,  martina.sovana@vsfs.cz a požádat si o zaslání nových informací, až budou k dispozici.

Tým Univerzity 3. věku Most

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 12hodinových kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Senioři České republiky, z. s., Regionální organizace Most–Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)