section

english version

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ 2023

26. ročník mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání:
Umělá inteligence a strategické změny v oblasti vzdělání

Termín: 24. listopadu 2023 od 9.00 hodin

Místo: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, vchod z ulice Kodaňské, možnost účasti v on-line prostoru Microsoft Teams

Pořádá: Fakulta ekonomických studií VŠFS

PDF Lidský kapitál_pozvánka, 1 MB

Velmi rychlý rozvoj umělé inteligence vyžaduje teoretickou reflexi z hlediska strategických změn v oblasti obsahu a forem vzdělání:

  • Na jedné straně využití umělé inteligence v oblasti vzdělání nabízí nové příležitosti, pokud jde o zkvalitnění vzdělání.
  • Na straně druhé řadu aktivit člověka v oblasti jeho profesního i osobního uplatnění umělá inteligence nahradí.

Proto vyvstávají následující otázky:

  • Které schopnosti člověka jsou specificky lidské a umělou inteligencí (stávajícího typu) nesubstituovatelné.
  • Které lidské schopnosti lze umělou inteligencí nahradit.
  • Jaká strategické závěry odsud vyplývají pro oblast vzdělání (např. univerzitní, podnikové, celoživotní apod.), a to i dle specifik jednotlivých oborů.

Cílem konference je vyhodnotit aktuální stav či možnosti umělé inteligence v oblasti vzdělávání, poskytnout náměty pro inovaci výukových metod a zvýšit komplementaritu univerzitního vzdělání s možnostmi umělé inteligence.

Program:

PDF Program konference, 1.5 MB

Důležitá data

Přihlášení: 
Do 31.10.2023 (včetně názvu příspěvku) e-mailem na adresu radim.valencik@vsfs.cz

Teze příspěvku:
Do 17.11.2023 (volná úprava) e-mailem na adresu radim.valencik@vsfs.cz

Příspěvek: 
Do 20.12.2023 (postkonferenční sborník) e-mailem na adresu radim.valencik@vsfs.cz

Pokyny autorům

Z konference bude vydán postkonferenční sborník, proto je datum odevzdání příspěvku posunuto až na 20.12. 2023. Účastníci konference se tak  mohou inspirovat průběhem konference a podněty do příspěvku zapracovat.

Publikační etika a požadavky na příspěvek stejné jako pro články do časopisu ACTA VŠFS, viz: https://acta.vsfs.eu

Na rozdíl od příspěvků do časopisu může mít příspěvek do sborníku minimální rozsah 5 stran (maximální 20 stran). Příspěvky, které nebudou vyhovovat formálním požadavkům nebo neprojdou recenzním řízením, budou zařazeny do nerecenzované části sborníku (což nevylučuje jejich využití při zpracování odborné knihy).

Vložné

Bez vložného

Publikační možnosti

Vybrané příspěvky budou navrženy k publikování v časopise ACTA VŠFS v jazyce anglickém.

Podnětné části příspěvků budou využity při zpracování odborné monografie, o možnosti a způsobu spolupráce budou autoři informováni.

Vědecký výbor konference

JUDr. Matej Kostrec, Ph.D., Akademie policejního sboru, Bratislava
prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc. MBA, emeritní prorektor, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D., vedoucí Katedry informatiky a matematiky, Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Petr Mach, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a managementu, Vysoká škola finanční a správní, Praha
doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., Katedra marketingové komunikace, Vysoká škola finanční a správní, Praha
doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D., Katedra financí, Vysoká škola finanční a správní, Praha
doc. Ing. Otakar Němec, CSc., Katedra personalistiky, Vysoká škola ekonomická, Praha
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., proděkanka pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií, Vysoká škola finanční a správní, Praha
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., prorektor pro výzkum a vývoj, Vysoká škola finanční a správní, Praha
Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. , ředitel DNM, Katedra managementu, Fakulta tělovýchovy a vrcholového sportu, Univerzita Karlova, Praha
 

Organizační výbor

doc. Radim Valenčík, CSc.

Garant konference

doc. Radim Valenčík
radim.valenci@vsfs.cz