section

Lidský kapitál a investice do vzdělání 2020

23. ročník mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání: Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje?

Pořádané VŠFS online, pátek 20. listopadu od 9.00 do 14.30 hod

Na konferenci bylo předneseno všech 13 příspěvků avizovaných v programu. K většině proběhla obsažná diskuse, Konferenci sledovalo průběžně 25-28 účastníků, celkový počet se přiblížil k 50. V závěrečné rozpravě byla akce hodnocena jako zdařilá.

Zaujalo již úvodní vystoupení doyena konference doc. Vladislava Pavláta. Rovněž tak jeho vystoupení při závěrečném hodnocení bylo velmi přínosné.

Příspěvky se vesměs vhodně doplňovaly. Přínosný byl mj. přímý kontakt účastníků, kteří se zabývají problematikou inovační inkubátory – startupy – tvůrčí mezigenerační týmy, a to i z hlediska možnosti mnohem bezprostřednějšího a ofenzivnějšího spojení teorie s praxí.
Pokud jde o problémy v oblasti hodnocení výzkumné činnosti, panovala shoda názorů, ovšem s upozorněním na to, že dosáhnout nápravy nebude jednoduché. A to i s přihlédnutím k tomu, že snahu v tomto směru lze pozorovat i u kompetentních orgánů.

Materiály z konference budou zveřejněny formou sborníku, včetně těch, které budou v reakci na průběh konference ještě dodány.

Úroveň již dodaných materiálů a přednesených příspěvků umožňuje zahájit i práce na monografii věnované možnostem zlepšení kritérií výzkumné činnosti a zvýšení autority vědy v současné době, která interdisciplinární a kvalifikovaný přístup v reakci na různé projevy iracionality ve veřejném prostoru vyžaduje.

Sborník

PDF lidsky_kapital_2020.pdf, 2.7 MB

Program

9.00 – 9.05
Zahájení konference
Radim Valenčík

9.05- 9.20
Rozvoj ľudského kapitálu v školstve v súčasnom období pandémie
Eva Kostrecová (zařazeno přednostně z časových důvodů)

9.20-9.35
Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání
Naděžda Petrů, Monika Naďová Krošláková (zařazeno přednostně z časových důvodů)

9.35-9.50
Univerzitní podnikatelský inkubátor (Projekt)
Miroslav Pavlák

9.50-10.10
O  interdisciplinárním přístupu ke zkoumání lidského kapitálu
Vladislav Pavlát (úvodní vystoupení doyena konference)

10.10-10.30
Reforma školského systému 
Bohumír Štědroň

10.30-10.50
Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální a hospodářskou politiku  
Jan Mertl

10.50-11.10
Kvantování výrobních faktorů
Jiří Mihola

11.10-11.30
Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence.
Miroslav Jurásek, Irina Strelnikova, Janna Lédlová

11.30-11.50
Podmínky životaschopnosti ekonomické vědy
Ladislav Žák

11.50-12.10
Proč je dnes obtížné dělat poctivou vědu a dobrou teorii?
Radim Valenčík

12.10-12.30
K  otázkám o kritériích rozvoje teorie
Pavel Suchý

12.30-12.50
Odpověď na otázky
Pavel Sedláček
 
12.50-13.10 
Jak se pozná, že se rodí nová teorie?
Ladislav Zelinka (přečten zaslaný příspěvek)

Odpolední diskuse

Hlavní garant

doc. Radim Valenčík, CSc.

radim.valencik@vsfs.cz