section

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ 2022

25. ročník mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

zaměřené na problematiku Metodologické role vize při iniciování, orientování
a praktickém uplatnění výsledků společenskovědního výzkumu

termín: pátek 25. listopadu 2022 od 9.00 do 15.00 h
místo:  budova VŠFS Estonská 500 (roh s Kodaňskou).

Souhrn odborných prací

PDF Souhrn odborných prací, 2.4 MB

Hlavní garant

doc. Radim Valenčík, CSc.
radim.valencik@vsfs.cz