section

Přípravné kurzy pro uchazeče

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů na VŠFS pořádáme přípravné kurzy, jejichž cílem je prověření a doplnění znalostí středoškolské látky stěžejních předmětů na úrovni vstupních požadavků pro studium na naší vysoké škole.

Kurzy pro uchazeče o navazující magisterské studium na VŠFS jsou především určeny všem zájemcům, kteří absolvovali bakalářský stupeň vysokoškolského studia na jinak oborově (zejména neekonomicky) zaměřených fakultách.

Kurzy jsou vypisovány v termínech září až listopad. Jedná se např. o kurzy matematiky, angličtiny či ekonomie.

  • Matematika pro uchazeče I. a II. - zaměřen na opakování středoškolské látky z matematiky (Bc.)
  • Anglický jazyk pro uchazeče - zaměřen na procvičení gramatických jevů v rozsahu bakalářského studia (NMgr.)
  • Harmonizační kurz ekonomie - intenzivní kurz z oblasti mikroekonomie a makroekonomie pro uchazeče, kteří neabsolvovali státní závěrečnou zkoušku z ekonomie (NMgr.)

Více informací a nabídka kurzů