section

Podmínky přijetí

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, ze  dne 16. dubna 2020, si Vám dovolujeme oznámit, že stále platí zákaz osobní přítomnosti uchazečů na vstupních jazykových  testech, které jsou součástí přijímacího řízení na VŠFS. Zahraniční uchazeči, kteří mají skládat povinné vstupní testy z českého jazyka, budou tyto vstupní testy skládat on-line. Stejné opatření se týká i uchazečů o studium v anglickém jazyce, kteří skládají vstupní testy z angličtiny.