section

Školné a poplatky

Studijní programy vyučované v českém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:31.500,- Kč za semestr
kombinované studium:31.500,- Kč za semestr

Magisterské studium

prezenční studium:34.000,- Kč za semestr
kombinované studium:34.000,- Kč za semestr

Doktorské studium

prezenční studium:37.000,- Kč za semestr
kombinované studium:37.000,- Kč za semestr

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:46.500,- Kč za semestr

Magisterské studium

prezenční studium:48.000,- Kč za semestr

Doktorské studium

kombinované studium:49.000,- Kč za semestr
prezenční studium:49.000,- Kč za semestr

Poplatky

papírová přihláška500,- Kč
on-line elektronická přihláška300,- Kč
přihláška na doktorské studium (pouze papírová)1.000,- Kč

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz