section

Školné a poplatky

Částky jsou uvedeny za jeden akademický rok.

Obory vyučované v českém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:56.000,- Kč
kombinované studium:52.000,- Kč

Magisterské studium

prezenční studium:58.000,- Kč
kombinované studium:55.000,- Kč

doktorské studium

prezenční studium:55.000,- Kč
kombinované studium:55.000,- Kč

Obory vyučované v anglickém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:74.000,- Kč
kombinované studium:70.000,- Kč

Magisterské studium

prezenční studium:75.000,- Kč
kombinované studium:72.000,- Kč

Global program B (BSBA + Bc. in Business Management and Corporate Finance)

prezenční studium:107.000,- Kč
kombinované studium:103.000,- Kč

Global program B (BSBA + Bc. in Marketing Communication)

prezenční studium:110.000,- Kč
kombinované studium:106.000,- Kč

MBA

Full form MBA course:240.000,- Kč

Global program M (MBA + Ing. in Business Management and Corporate Finance)

prezenční studium:171.000,- Kč
kombinované studium:168.000,- Kč

Global program M (MBA + Ing. in Marketing Communication)

prezenční studium:171.000,- Kč
kombinované studium:168.000,- Kč

Poplatky

papírová přihláška500,- Kč
on-line elektronická přihláška300,- Kč
přihláška na doktorské studium (pouze papírová)1.000,- Kč

Více informací

Tereza Langová, (+420) 210 088 815, tereza.langova@vsfs.cz
Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.
Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.