section

Školné a poplatky

Studijní programy vyučované v českém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:58.000,- Kč / ak. rok
kombinované studium:55.000,- Kč / ak. rok

Magisterské studium

prezenční studium:60.000,- Kč / ak. rok
kombinované studium:57.000,- Kč / ak. rok

Doktorské studium

prezenční studium:66.000,- Kč / ak. rok
kombinované studium:66.000,- Kč / ak. rok

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

Bakalářské studium

prezenční studium:82.000,- Kč / ak. rok

Magisterské studium

prezenční studium:82.000,- Kč / ak. rok

Doktorské studium

kombinované studium:89.000,- Kč / ak. rok
prezenční studium:89.000,- Kč / ak. rok

Poplatky

papírová přihláška500,- Kč
on-line elektronická přihláška300,- Kč
přihláška na doktorské studium (pouze papírová)1.000,- Kč

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.
Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.