section

Právo v podnikání

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název programu:  Právo v podnikání
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory, Právo
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Cílem programu je poskytnout posluchačům odborné znalosti soukromého a v určité míře i veřejného práva. Kromě stěžejních disciplín platného práva (soukromé právo, správní právo, obchodní právo, pracovní právo) se budou vzdělávat též v teoretických předmětech a příbuzných neprávních předmětech (ekonomie, management), které umožní získat lepší znalost fungování tržního prostředí. Absolventi si osvojí především základní právně-technické dovednosti, zejména výklad právních norem, jejich praktickou aplikaci, odborné orientaci v literatuře a judikatuře a navíc se naučí práci s právně informačními systémy.
 

Profilové předměty

  • Business model
  • Manažerské minimum
  • Pracovní právo
  • Právo obchodních korporací
  • Řízení podniku
  • Soukromé právo

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako specialisté zejména v soukromém sektoru, díky široké znalosti z oblasti civilního práva. Představují vysoce kvalifikovanou sílu, připravenou zastávat odpovědné a náročné pozice ve velkých a středně velkých firmách a ve všech dalších oblastech soukromého sektoru. Všeobecná využitelnost práva v praktickém životě před absolventy otevírá nejširší možnosti uplatnění, které nemusí být nevyhnutelně spojeny jen se soukromým sektorem, ale například i veřejnou správou. Výhodou bude znalost i mimoprávních oborů, která se může uplatnit pří řízení ekonomických subjektů.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium