section

Fakulta právních a správních studií

Vedení fakulty

děkan doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
210 088 813
27832@mail.vsfs.cz
proděkan pro výzkum a publikační činnost prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
210 088 813
28431@mail.vsfs.cz
proděkan pro pedagogickou práci JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
210 088 813
31004@mail.vsfs.cz
asistentka Tereza Švestáková
255 785 731
tereza.svestakova@vsfs.cz

KATEDRA PRÁVA

vedoucí katedry

doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD.
marketa.brunova@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.
31002@mail.vsfs.cz
asistentka

Tereza Švestáková
255 785 731
tereza.svestakova@vsfs.cz

KATEDRA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A VEŘEJNÉ SPRÁVY

vedoucí katedry

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
34779@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
9122@mail.vsfs.cz
asistentka Ing. Barbora Ptáčková
255 785 705
barbora.ptackova@vsfs.cz

KATEDRA KRIMINALISTIKY A FORENZNÍCH DISCIPLÍN

vedoucí katedry prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
210 088 813
28431@mail.vsfs.cz
asistentka

Mgr. Kateřina Franců
255 785 731
katerina.francu@vsfs.cz