section

Studijní středisko Karlovy Vary

V akademickém roce 2024/2025 lze na středisku studovat níže uvedené programy v prezenční i kombinované formě:

 

Bakalářské studium

programtitulforma
 
Ekonomika a management Bc.P+K
 
Kriminalistika a forenzní disciplíny Bc.P+K
 
Právo v podnikání Bc.P+K

Navazující magisterské studium

programtitulforma
 
Ekonomika a management Ing.P+K
 
Kriminalistika a forenzní disciplíny Mgr.P+K
 
Právo v podnikání Mgr.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

Kontakty na studijní středisko Karlovy Vary

 

Foto