section

Studijní středisko Karlovy Vary

V akademickém roce 2018/2019 lze na středisku studovat níže uvedené obory v prezenční i kombinované formě:

Bakalářské studium

program
program / obortitulforma
Hospodářská politika a správa
(B6202)
Veřejná správa Bc.K
Ekonomika a management
(B6208)
Marketingová komunikace Bc.P+K
Řízení podniku a podnikové finance Bc.P
Právní specializace
(B6804)
Právo v podnikání Bc.P+K
Bezpečnostně právní studia
(B6806)
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K

Navazující magisterské studium

program
program / obortitulforma
Hospodářská politika a správa
(N6202)
Veřejná správa Ing.K
Právní specializace
(N6804)
Právní aspekty podnikání Mgr.K
Bezpečnostně právní studia
(N6806)
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

 

Kontakty na studijní středisko

 

Foto