section

Školné

Částky jsou uvedeny za jeden akademický rok.

prezenční studium:55.000,- Kč
kombinované studium:55.000,- Kč

Více informací

Tereza Langová, (+420) 210 088 815, tereza.langova@vsfs.cz
Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.
Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.


Kompletní přehled školného a poplatků.