section

Školné

Studijní programy vyučované v českém jazyce

prezenční studium:39.000,- Kč za semestr
kombinované studium:39.000,- Kč za semestr

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

prezenční studium:52.500,- Kč za semestr
kombinované studium:52.500,- Kč za semestr

MBA, Global Program B, Global Program M

MBA, Global Program B, Global Program M

Více informací

Michaela Salabová, (+420) 210 088 815, michaela.salabova@vsfs.cz


Kompletní přehled školného a poplatků.