section

Základní informace o doktorském studiu

 

Doktorské studium

program
program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Hospodářská politika a správa
(P6202)
Finance Ph.D.P+K--

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium


Oborová rada

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., předseda
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., garant oboru
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Témata a školitelé

Vypsaná témata a školitelé doktorského oboru Finance pro a. r. 2018/2019

MS Word Školitelé a témata pro akademický rok 2018/2019 , 21 kB