section

Kontakty

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek


Mgr. Hana Šenkýřová

Studijní oddělení
Estonská 500
101 00 Praha 10

210 088 829
hana.senkyrova@vsfs.cz

 

Další informace o doktorském studiu poskytují:

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. – garant oboru v ČJ (mojmir.helisek@vsfs.cz)
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. - garant oboru v AJ (petr.budinsky@mail.vsfs.cz)
Mgr. Štěpán Blahůšek – tajemník Oborové rady (stepan.blahusek@vsfs.cz)