section

Kontakty

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek


Mgr. Hana Šenkýřová

Studijní oddělení
Vltavská 12
150 00 Praha 5

210 088 871
hana.senkyrova@vsfs.cz

 

Další informace o doktorském studiu poskytují:

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. – garant oboru (mojmir.helisek@vsfs.cz)
Mgr. Štěpán Blahůšek – tajemník Oborové rady (stepan.blahusek@vsfs.cz)