section

STUDIJNÍ POBYT

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti studovat v zahraničí s finanční podporou z Evropské unie. Studijní pobyt může trvat jeden nebo dva semestry. V jednom stupni studia není možné čerpat grant z prostředků Erasmus+ déle než 12 měsíců.

Podmínky pro účast na studijním pobytu Erasmus+

Studijních pobytů se mohou účastnit studenti prezenční i kombinované formy studia. Není zde žádné věkové omezení. Každý zájemce musí projít výběrovým řízením, které se skládá ze dvou částí:

1. Odeslání přihlášky: http://www.vsfs.cz/en/?id=1931-study-abroad

Student do přihlášky vyplní základní údaje o sobě, vybere preferovanou zahraniční univerzitu a přiloží svůj životopis a motivační dopis v anglickém jazyce

2. Osobní pohovor: Během pohovoru musí student prokázat svoji schopnost dorozumět se v anglickém jazyce (doporučená minimální úroveň je B2)

Financování pobytu

zahraničí pomáhá pokrýt stipendium, jehož výše je určená s přihlédnutím k životním nákladům v jednotlivých zemích:

 

Skupina 1: €600/měsíčně
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

 

Skupina 2: €480/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

 

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc. Finální částka je pak vypočítaná podle celkového počtu dní strávených na zahraniční univerzitě (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia)

 

Green Erasmus+: Kromě měsíčního grantu můžete získat také jednorázový příspěvek ve výši 50 EUR v případě, že se pro svoji cestu do zahraniční instituce i zpět rozhodnete využít ekologický dopravní prostředek. Mezi takové dopravní prostředky patří například vlak, autobus či sdílený automobil.

 

Stipendium je vypláceno ve splátkách:

80% před odjezdem

20% po návratu a splnění podmínek

Průběh studijního pobytu

Pokud jste úspěšně prošli výběrovým řízením, VŠFS pošle vaši nominaci společně s  kontaktními údaji na zahraniční univerzitu. Mezinárodní oddělení zahraniční univerzity se vám poté ozve s detailními informacemi o studiu.

Nezbytné kroky před cestou do zahraničí:

Žádost o schválení studijního plánu – Po obdržení katalogu předmětů ze zahraniční univerzity vyplníte formulář, kde uvedete, které předměty chcete studovat v zahraničí. Tento studijní plán musí schválit proděkan.

Studijní smlouva – Po schválení studijního plánu proděkanem je potřeba vyplnit studijní smlouvu, neboli Learning Agreement, což je dohoda mezi vámi, VŠFS a vybranou zahraniční univerzitou. Smlouva se podepisuje online prostřednictvím webové stránky https://learning-agreement.eu/, do které obdržíte přihlašovací údaje.

Akceptační dopis ze zahraniční univerzity zašlete na erasmus@vsfs.cz

Účastnická smlouva – Uzavírá se mezi VŠFS a studentem, obsahuje přesná data pobytu a výši grantu, podepisuje se přibližně měsíc před plánovaným odjezdem do zahraničí. Před podpisem účastnické smlouvy je ideální mít založený eurový účet, na který vám bude grant vyplacený.

Online Linguistic Support – Před odjezdem by studenti měli absolvovat jazykový test (podle toho, v jakém jazyce budete studovat) na platformě OLS. Odkaz na stránky: https://academy.europa.eu/my/ 

Povolení k pobytu - Studenti, kteří plánují studijní výjezd do zemí, jako je Turecko nebo Anglie, by měli před odjezdem zjistit, zda budou potřebovat povolení k pobytu.

Zdravotní pojištění – Před odjezdem je potřeba sjednat si zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí. Doporučujeme sjednat si také pojištění odpovědnosti.

Žádost o individuální plnění studijních povinností - Vzhledem k nepřítomnosti ve výuce po dobu mobility je student, vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus+, povinen v úřadovně založit žádost o schválení indivuálního plnění studijních povinností.

Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat účastnickou smlouvu. Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Během výjezdu:

Změna studijního plánu – V případě, že po příjezdu na zahraniční univerzitu rozhodnete změnit předměty z dříve schváleného studijního plánu, je potřeba znovu vyplnit žádost a nahrát ji do Úřadovny. Po jejím schválení proděkanem aktualizujete Learning Agreement, konkrétně sekci "Během mobility". Úpravy následně musí být podepsány studentem, VŠFS i zahraniční institucí.

Změny ve studijním plánu je možné provádět do jednoho měsíce od začátku mobility.

Jakékoliv jiné změny, jako je například zkrácení původně plánované doby pobytu v zahraničí, musí student co nejdříve oznámit zahraničnímu oddělení VŠFS.

Po návratu z mobility:

Po návratu je nutné navštívit mezinárodní kancelář VŠFS a doložit originály následujících dokumentů:

  • Transcript of Records
  • Confirmation of Erasmus Study Period

Závěrečná zpráva: Emailem obdržíte odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

Po doložení obou výše zmíněných dokumentů a vyplnění závěrečné zprávy vám bude vyplaceno zbývajících 20% grantu.

Od roku 2009 vytváří Národní agentura (https://www.dzs.cz/) databázi závěrečných zpráv Erasmus studentů na http://erasmus-databaze.naep.cz.