section

Studijní pobyt

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti studovat v zahraničí s finanční podporou z Evropské unie.

Další informace naleznete na http://www.vsfs.cz/en/?id=1931-study-abroad

Od roku 2009 vytváří Národní agentura (www.naep.cz) databázi závěrečných zpráv Erasmus studentů na http://erasmus-databaze.naep.cz.

Přihlašování/Application Form

http://www.vsfs.cz/en/?id=1931-study-abroad