section

PRAKTICKÁ STÁŽ                                             PŘIHLÁŠKA

V rámci programu Erasmus+ se mohou studenti účastnit zahraničních stáží s finanční podporou z Evropské unie. Na rozdíl od studijního pobytu si praktickou stáž hledá student sám. Pracovní náplň by měla souviset s oborem studovaným na VŠFS a její časová náročnost by měla odpovídat plnému pracovnímu úvazku (přibližně 30-40 hodin týdně). V průběhu stáže musíte být fyzicky v zahraničí. Není tedy možné žádat o příspěvek v případě, že práce bude vykonávána online.

Stáž je možné realizovat také jako absolventskou stáž. V takovém případě je potřeba stáž uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále status studenta.

Na jak dlouho je možné vyjet?

Stáž může trvat od 2 do 12 měsíců. Celková doba čerpání grantu Erasmus+ (včetně studijních pobytů) však nemůže ve stejném stupni studia přesáhnout 12 měsíců. Vzhledem ke studijním povinnostem doporučujeme vyjet na praktickou stáž v období letních prázdnin.

Podmínky pro účast na praktické stáži Erasmus+

Účastnit se mohou studenti prezenční i kombinované formy studia. Není zde žádné věkové omezení. Student si musí najít pracovní stáž a projít výběrovým řízením.

Výběr vhodné instituce – Výběr zahraniční stáže je v tomto případě zcela na studentovi. Důležité je dodržet všechny výše uvedené podmínky. Nabídky stáží můžete hledat například na stránce https://erasmusintern.org/ ,kde naleznete velké množství nabídek napříč všemi obory. Stážisty často hledají také Česká centra v zahraničí: https://www.czechcentres.cz/about-us/career/internship-opportunities. Zajímavé nabídky můžete najít i na webu European Student Placement Agency -https://www.espauk.com/.

Odeslání přihlášky - Jakmile se student s vybranou institucí domluví, že ho na praktickou stáž přijmou, výplní přihlášku na webu VŠFS: https://www.vsfs.cz/en/?id=2163-application-form. Následně bude kontaktován zahraničním oddělením ohledně dalšího postupu.

Financování pobytu

Náklady spojené se životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium, jehož výše je určená s přihlédnutím k životním nákladům v jednotlivých zemích:

 

Skupina 1: €750/měsíčně
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

 

Skupina 2: €630/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

 

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc. Finální částka je pak vypočítaná podle celkového počtu dní strávených v zahraničí (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia). U některých pracovních stáží navíc nabízí finanční příspěvek i zaměstnavatel.

 

Průběh praktické stáže

Nezbytné kroky před cestou do zahraničí:

Acceptance Letter – Instituce, u které budete vykonávat pracovní stáž vám vystaví oznámení o přijetí (Acceptance Letter), který musí uvádět datum prvního a posledního pracovního dne, pracovní náplň a kontaktní osobu na dané instituci. Potvrzení prosím zašlete na erasmus@vsfs.cz

Learning Agreement for Traineeship – Ze zahraniční kanceláře obdržíte smlouvu, kterou bude potřeba vyplnit. Bude se jednat o dohodu mezi vámi, VŠFS a zvolenou institucí.

Grantová smlouva – Uzavírá se mezi VŠFS a studentem, obsahuje přesná data pobytu a výši grantu. Před podpisem účastnické smlouvy je potřeba mít založený eurový účet, na který vám bude grant vyplacený.

Online Linguistic Support – Emailem vám přijde odkaz na jazykový test OLS, který je potřeba vyplnit.

Povolení k pobytu - Studenti, kteří plánují výjezd do zemí, jako je Turecko nebo Anglie, by měli před odjezdem zjistit, zda budou potřebovat povolení k pobytu.

Zdravotní pojištění – Před odjezdem je potřeba sjednat si zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí. Doporučujeme sjednat si také pojištění odpovědnosti.

Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat grantovou smlouvu. Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Během výjezdu:

Prodloužení stáže – V případě, že se rozhodnete pracovní stáž prodloužit, je potřeba co nejdříve kontaktovat zahraniční oddělení VŠFS (prodloužení musí být schváleno všemi stranami nejpozději měsíc před původně plánovaným koncem pobytu).

Po návratu:

Po návratu je nutné navštívit doložit následující dokumenty:

  • Traineeship Certificate Je součástí Learning Agreement
  • Confirmation of Erasmus Mobility – Dokument potvrzující délku pobytu na zahraniční pracovní stáži. Musí být podepsaný přijímající institucí.

Závěrečná zpráva: Emailem obdržíte odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

Po doložení obou výše zmíněných dokumentů a vyplnění závěrečné zprávy vám bude vyplaceno zbývajících 20% grantu.

Od roku 2009 vytváří Národní agentura (www.naep.cz) databázi závěrečných zpráv Erasmus studentů na http://erasmus-databaze.naep.cz.

Užitečné odkazy

Evropský portál pracovní mobility

www.eures.ec.europa.eu

Evropská rozvojová agentura www.eracr.cz
ErasmusIntern.org www.erasmusintern.org
European Student Placement Agency  www.espauk.com
WikiJob www.wikijob.co.uk 
Europass Standard for EU mobility Europass