section

Podmínky a postupy programu Erasmus

Erasmus charta studenta

Tato charta studenta potvrzuje vaše práva a povinnosti a informuje vás o tom, co můžete očeávat od vysílající a přijímající instituce/organizace ve všech fázích vaší mobility.

PDF Erasmus charta studenta, 187 kB

 

Rozhodnutí rektorky č. 198/2016 ze dne 1.6.2016 - Individuální studium pro studenty VŠFS vyjíždějící studovat v rámci programu Erasmus - mobility

MS Word Rozhodnutí rektorky č. 198/2016, 62 kB

 

Podmínky programu Erasmus+ pro mobilitu studentů

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+: Erasmus.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.
  • Vzhledem k nepřítomnosti ve výuce po dobu mobility je student, vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus+, povinen v úřadovně založit žádost o schválení indivuálního plnění studijních povinností.