section

ECTS průvodce

ECTS je prostředkem ke zprůhlednění vysokoškolského studia v rámci Evropy a cestou k vytvoření kontaktů mezi jednotlivými institucemi, s cílem maximální nabídky studijních programů studentům. ECTS umožňuje institucím uznat dosažené studijní výsledky studentů, kteří zvolený studijní program absolvovali, na základě obecně přijímaného systému - kreditů a stupňů.

https://is.vsfs.cz/ects