section

Kariéra

BSBA program City University of Seattle je navržen tak, aby vychovával vysoce kompetentní analyticky uvažující jedince, osoby s rozhodovacími schopnostmi a inovativní řešitele problémů ve správních složkách obchodního světa.

Absolventi jsou připraveni:

  • prokázat odbornost v primárních a sekundárních obchodních aktivitách
  • využít pákový efekt pro vyšší konkurenceschopnost
  • vytvořit účinnou prezentaci a efektivní obchodní korespondeci pro různé cílové skupiny
  • přispět k úspěchu týmu využitím dovedností v oblasti vedení, řešení konfliktů a spolupráce
  • navrhnout strategie s cílem uspět na poli globálního byznisu a doporučit návrhy na zlepšení, které jsou v souladu s firemními cíli a kulturou
  • získat a vyhodnotit relevantní informace potřebné k řízení obchodních rozhodnutí
  • aplikovat etické zásady při vedení a vyhodnocování podnikání
  • analyzovat