section

Informace o studiu

Délka studia: 3 roky

Jazyk výuky: Anglický

Struktura programu: Pouze studenti zapsaní do akreditovaného bakalářského studia na VŠFS se mohou přihlásit do tohoto speciálního rozšířeného studijního programu. Bakalářský program VŠFS může být studován v jazyce anglickém nebo českém. BSBA část studia je pouze v jazyce anglickém.

BSBA část Global Programu B sestává z 11 modulů - každý modul obsahuje 30 hodin prezenční výuky a 20 hodin výuky on-line, které jsou rozložené do 10 týdnů. Prezenční výuka probíhá v pátek, sobotu a neděli dvakrát v průběhu 10 týdnů. On-line výuka probíhá skrze diskuzní fóra, práce na zadaných projektech a vzájemné interakci studentů a vyučujícího skrze unikátní platformu Blackboard.

VŠFS část Global Programu B je ovlivněna rozhodnutím studenta, zda-li si přeje studovat formou prezenčního či kombinovaného studia.
Prezenční studium probíhá od pondělí do čtvrtka.
Kombinované studium probíhá jednou za čtrnáct dnů v pátek a v sobotu (tato víkendová výuka se nepřekrývá s BSBA výukou).

Systém hodnocení: Hodnocení se skládá z aktivit na prezenčním soustředění, v on-line výuce a vyhotovených úkolů. Student musí průběžně dosahovat průměrné známky minimálně 2,0, což je ekvivalent 74 %.

Oblast zaměření programu:
Ekonomika a management (v ČJ nebo AJ) + BSBA se specializací na Management (pouze v AJ)
Marketingová komunikace (v ČJ nebo AJ) + BSBA se specializací na Management (pouze v AJ)

Získaný titul:
Bakalářský titul Bc. udělený VŠFS a uznávaný v celé EU
&
Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) udělený City University of Seattle (USA) a uznávaný v USA i mezinárodně

Termín pro podání přihlášky:
Do naplnění kapacity