section

Podmínky přijetí

 • Přihláška ke studiu BSBA 
  PDF Application form BSBA, 309 kB
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou 
 • Maturitní vysvědčení – originál nebo úředně ověřená kopie a oficiální překlad do anglického jazyka
 • Životopis v anglickém jazyce
 • Motivační dopis v anglickém jazyce: Proč chci studovat BSBA program?
 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2. Akceptujeme tyto mezinárodně uznávané certifikáty (musí být notářsky ověřené a nesmí být starší 2 let):
  • TOEFL (score 76), IELTS (band 6.0), PTE (score 51), Cambridge English (FCE), DuoLingo (score 100)
  • iTep Academic Plus (score 4.0) – test je možné složit přímo na VŠFS, více informací na https://www.vsfs.cz/en/?id=3043-english-certificate 
  • maturitní vysvědčení v akreditovaném oboru SŠ nebo CityU uznanou školou v anglicky mluvící zemi, kde vyučovacím jazykem byla angličtina

Všechny výše zmíněné dokumenty zašlete emailem nebo odevzdejte na Zahraničním oddělení v kanceláři MBA, BSBA.