section

Podmínky přijetí

 • Žádost o studium
 • Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doložené originálem nebo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • Potvrzení znalosti anglického jazyka:
  • akceptujeme tyto mezinárodně uznávané certifikáty: (Platnost certifikátu je 24 měsíců)
   • TOEFL PBT: 56
   • TOEFL iBT: 76
   • University of Cambridge ESOL Exams: FCE
   • IELTS: Band 6.0
   • CAEL: Overall 60, Writing 60
   • Peterson Test of English: 51
   • The EIKEN Test in Practical English Proficiency: EIKEN Grade 1 Pre-1     
  • nebo maturitní vysvědčení akreditovaného oboru SŠ (College) nebo CityU uznanou školou v anglicky mluvící zemi, kde vyučovacím jazykem byla angličtina

  • nebo mezinárodně uznávaný Test of English Proficiency iTep, který můžete složit na VŠFS (naše univerzita patří mezi oficiální iTep testovací centra)
   Více informací na https://www.vsfs.cz/en/?id=3043-english-certificate
 • Životopis v anglickém jazyce
 • Motivační dopis v anglickém jazyce - Proč jsem se rozhodl(a) studovat BSBA?

Všechny výše zmíněné dokumenty zašlete emailem nebo odevzdejte na Zahraničním oddělení v kanceláři MBA, BSBA.