section

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ 2022

25. ročník mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

zaměřené na problematiku Metodologické role vize při iniciování, orientování
a praktickém uplatnění výsledků společenskovědního výzkumu

termín: pátek 25. listopadu 2022 od 9.00 do 15.00 h
místo:  budova VŠFS Estonská 500 (roh s Kodaňskou).

Možnost online účasti (podrobnosti budou zaslány těm, kteří se k této formě účasti přihlásí)

Využijeme osvědčený a léty vyladěný formát přípravy, průběhu a zpracování výsledků konference:

 1. Teze, stručné avízo, případně i pracovní či finální verzi příspěvku, který obdržíme před konferencí, rozešleme stálým účastníkům okamžitě, jakmile jej obdržíme. To umožní, aby každý z účastníků mohl reagovat ještě před konferencí, nebo přímo na konferenci na myšlenky, které ho zaujmou.
 2. Vlastní konání konference:
  - Přímá účast.
  - Online vystoupení.
  - Studentská sekce.
 3. Do 10. ledna (aby zájemci mohli využít klidnější období během Vánoc a využili inspirace z diskusí na konferenci) účastníci zašlou finální verze příspěvků:
  - Buď ve standardní podobě, viz pokyny pro autory:
   https://www.vsfs.cz/?id=1042-acta#pro-autory
  - Nebo ve volné úpravě (v tom případě budou uveřejněny jako nerecenzované).
 4. Nejpřínosnější příspěvky budou využity s uvedením autora při zpracování odborné monografie "Metodologické role vize při iniciování, orientování a praktickém uplatnění výsledků společenskovědního výzkumu" (jako kapitola či část kapitoly v odborné knize). Monografie bude dána do recenzního řízení v únoru 2023 a její vydání s uvedením ISBN v elektronické podobě se předpokládá v dubnu 2023.

Nejdůležitější aspekty dané problematiky

 1. Perspektivní, realistická a přitažlivá národní vize v globálním kontextu:
  - vymezení,
  - struktura,
  - hlavní alternativy,
  - metodika začlenění konkrétního výzkumu do zpracování vize.
 2. Podniková vize a její vztah k národní vizi:
  - vymezení,
  - struktura,
  - typy podnikové vize,
  - vztah národní a podnikové vize,
  - podniková vize a podniková kulturu.
 3. Role vzdělání při sdílení a realizaci národní vize:
  - Současná národní koncepce vzdělání – její přínosy a problémy.
  - Co a jak učit z hlediska účasti absolventů na realizaci společenské vize.
  - Přitažlivost vize a motivování klientů vzdělávacích služeb.

(Vymezení aspektů není omezující, ale slouží k inspiraci, vhodné doplnění v rámci přípravy a konání konference uvítáme.)

Komunikace přes mailovou adresu: valencik@seznam.cz

Hlavní garant

doc. Radim Valenčík, CSc.
radim.valencik@vsfs.cz