section

Global Program B

 

CityU VSFS   

Global Program B je speciální akcelerovaná forma studia, která je určena studentům bakalářského studia na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na trhu práce či zvýšit své další studijní příležitosti. Jako student zažijete část výuky vedenou západním stylem, rozšíříte si své dovednosti a vědomosti, úroveň vaší angličtiny se několikanásobně zvýší.

Global Program B je kombinací akreditovaného bakalářského studia na VŠFS a BSBA, Bachelor of Science in Business Administration, studijního programu organizovaného ve spolupráci se City University of Seattle (U.S.A.). Úspěšný absolvent po zakončení tříletého studia získává dva tituly. VŠFS uděluje titul Bc., CityU uděluje titul BSBA.

VŠFS nabízí Global Program B v následující kombinaci:
Ekonomika a management + BSBA se specializací na Management
Marketingová komunikace + BSBA se specializací na Management

Global Program B je připraven tak, aby vás vybavil dovednostmi, které jsou nezbytné v oblasti řízení a zároveň jsou v těsném spojení s již existujícími i právě vznikajícími požadavky současného světa, které Světové ekonomické fórum označilo jako čtvrtou průmyslovou revoluci. Cílem studijního programu je vzdělat a formovat vás způsobem, aby z vás byla plně kompetentní osoba s analytickým myšlením, osobnost se schopností rozhodovat, inovativním způsobem řešit problémy a efektivně fungovat v dnešním složitém a proměnlivém světě. Program je určený studentům, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu nebo fungování vlastního podnikání.