section

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

1958-2021

Prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS

Šéfredaktor ACTA VŠFS

Garant doktorského studijního programu Finance

 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval roční studijní pobyt na Hospodářské fakultě Curyšské univerzity. Dlouhodobě pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě VŠE, poté přešel na Vysokou školu finanční a správní, kde působil jako vedoucí katedry, později pak jako prorektor pro výzkum a vývoj. Přednášel v předmětech zaměřených na makroekonomii a vývoj ekonomických teorií, byl garantem doktorského studijního programu.

Ve výzkumné činnosti se zaměřoval na makroekonomii a mezinárodní měnové problémy. Byl autorem nebo spoluautorem několika skript a učebnic, monografie o měnových krizích, vedoucím autorského kolektivu dvou knižních publikací k problematice jednotné měny euro, spoluautorem publikace o ČR v EU, napsal okolo 50 odborných článků a desítky příspěvků na konferencích. Byl hlavním řešitelem projektu GA ČR k problematice zapojení české koruny do ERM II.

Působil ve třech fakultních nebo univerzitních radách, čtyřech oborových radách doktorského studia, pěti redakčních radách odborných časopisů. Byl členem Rady vysokých škol. Stál u zrodu Ceny prof. Františka Vencovského pro studenty doktorského studia a mladé ekonomy a byl jejím dlouholetým garantem.

Více než 20 let pracoval pro Vysokou školu finanční a správní, patřil mezi nejspolehlivější a nejčestnější akademické pracovníky, plně oddaný univerzitnímu životu, vědecké práci a studentům, na které myslel do posledních okamžiků.

 

Publikace prof. Helíska v katalogu CKS VŠFS.

Publikace prof. Helíska přes záznam v databázi Národních autorit ČR.