section

Jak na citace

 

Pří přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ISO 690. On-line jí nikde nenaleznete, tištěná kopie je v knihovně.

 

Není ovšem třeba jí studovat, vše za vás vytvoří on-line generátor citací.

 

Generátor citací

 

Pokud chcete pochopit systém a strukturu citování, lidsky je to popsáno zde:

PDF bibliograficke_odkazy_a_citace_dokumentu.pdf, 1.2 MB

 

Skripta VŠFS - Tichý, Emmer - Zpracování bakalářské a diplomové práce (nutná autentizace přes IS).

 

Pro ostatní pomůcky a materiály k tvorbě ZP (mimo citací) navštivte tuto záložku

 

Další materiály, které se věnují problematice citování:

Metodika tvorby bibliografických citací (MUNI) - interaktivní tutoriál - doporučujeme!!!

Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690 (UTB) - prezentace

Bibliografické citace - všechny typy dokumentů (VŠE) - prezentace

Jak citovat (KUK MUNI) - pdf brožura

Komentář k ČSN ISO 690 (věstník AMG)

 

Bibliografické citace a metody citování (MUNI) - video