section

Příprava ZP a odborných vědeckých publikací – pomůcky

Metodika VŠFS pro přípravu závěrečných prací - dostupné v IS 

Publikace k přípravě závěrečných prací, které jsou dostupné v knihovně VŠFS 

Skripta VŠFS (autentizace přes IS VŠFS)


David ŘEHÁK, Pavel ŠENOVSKÝ:
Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia (PDF)
Ostrava, 2013

Zajímá vás pouze problematika citování? Zkuste záložku "Jak na citace"

Užitečné stránky a materiály:

- Zásady vědecké práce, citační etika, plagiátorství - portál Infogram

- Kde a jak hledat informační zdroje pro zpracování ZP - volně dostupný

  "Kurz práce s informacemi"

- Jak odlišit důvěryhodné informační zdroje se dozvíte zde a zde

- Jak postupovat při rešerši a práci s informacemi - inspirace zde

- Hodně o vyhledávání, vyhledávačích, vědeckých databázích a citování se

  dozvíte v publikaci "Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi"

Pomůcky při psaní odborných publikací a vědeckých článků:

Tituly k odbornému publikování dostupné v knihovně VŠFS

Video pro inspiraci:

Milan Špála - Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti) from KISK on Vimeo.

- Jak psát vědecké články

- Psaní vědeckých článků a abstraktů

- Písemná komunikace – součást cyklu tvůrčí vědecké práce

- Stylistika odborného textu

- Metodika tvorby odborného textu

- Struktura odborných článků

Predátorské a podvodné časopisy - problém vědeckého publikování

- Portál "Antipredátor"