section

Příprava ZP a odborných vědeckých publikací – pomůcky

Metodika VŠFS pro přípravu závěrečných prací - dostupné v IS 

Obhájené ZP - veřejně dostupné k nahlédnutí v IS VŠFS (jen práce obhájené po roce 2017). Práce obhájené před rokem 2017 pouze k nahlédnutí v knihovně v elektronické podobě - zde prosíme o ohlášení předem přes e-mail se seznamem prací o které máte zájem.

Publikace k přípravě závěrečných prací jsou dostupné v online katalogu po zadání hesla "diplomová práce" nebo "bakalářská práce".

Skripta VŠFS (autentizace přes IS VŠFS)


David ŘEHÁK, Pavel ŠENOVSKÝ:
Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia (PDF)
Ostrava, 2013

Zajímá vás pouze problematika citování?

Užitečné stránky a materiály:

  • Zásady vědecké práce, citační etika, plagiátorství - portál Infogram
  • Kde a jak hledat informační zdroje pro zpracování ZP - volně dostupný "Kurz práce s informacemi"
  • Jak odlišit důvěryhodné informační zdroje se dozvíte zde a zde
  • Jak postupovat při rešerši a práci s informacemi - inspirace zde
  • Hodně o vyhledávání, vyhledávačích, vědeckých databázích a citování se dozvíte v publikaci "Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi"

Pomůcky při psaní odborných publikací a vědeckých článků:

Tituly k odbornému publikování dostupné v knihovně VŠFS

Video pro inspiraci:

Milan Špála - Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti) from KISK on Vimeo.

Predátorské a podvodné časopisy - problém vědeckého publikování