section

Školné a poplatky

MBA

cena za celé studium

Školné za MBA program 288.000 Kč
Cena při platbě najednou 270.000 Kč
(sleva 18.000 Kč)
Absolvent VŠFS 240.000 Kč


Platbu školného je možné rozdělit na menší splátky (více informací na vyžádání).

 

Global Program M

cena za akademický rok

Economics and Management/Marketing Communication + MBA

(oba programy v anglickém jazyce)

Prezenční studium 202.000 Kč
Kombinované studium 200.000 Kč

Ekonomika a management/Marketingová komunikace + MBA

(VŠFS program v českém jazyce, MBA program v anglickém jazyce)

Prezenční studium 180.000 Kč
Kombinované studium 177.000 Kč

 

Global Program B

cena za akademický rok

Economics and Management + BSBA

(oba programy v anglickém jazyce)

Prezenční studium 119.000 Kč
Kombinované studium 119.000 Kč

Ekonomika a management + BSBA

(VŠFS program v českém jazyce, BSBA program v anglickém jazyce)

Prezenční studium 92.000 Kč
Kombinované studium 92.000 Kč

 

Marketing Communication + BSBA

(oba programy v anglickém jazyce)

Prezenční studium 122.000 Kč
Kombinované studium 122.000 Kč

 

Marketingová komunikace + BSBA

(VŠFS program v českém jazyce, BSBA program v anglickém jazyce)

Prezenční studium 95.000 Kč
Kombinované studium 95.000 Kč

 

Poplatky MBA

Registrační poplatek na City University of Seattle 75 USD
Vstupní poplatek na VŠFS 2.000 Kč
Administrativní poplatek za 1. ročník studia 2.000 Kč
Administrativní poplatek za 2. ročník studia 2.000 Kč
Administrativní poplatek za žádost o Degree Audit 100 USD
Poplatek za CAPSIM (business simulace) poskytovatelem je třetí
strana, www.capsim.com
Poplatek za literaturu (za akademický rok) 1.200 Kč

 

Poplatky BSBA

Registrační poplatek na City University of Seattle 75 USD
Vstupní poplatek na VŠFS 2.000 Kč
Administrativní poplatek za 1. ročník studia 2.000 Kč
Administrativní poplatek za 2. ročník studia 3.000 Kč
Administrativní poplatek za 3. ročník studia  3.000 Kč
Administrativní poplatek za žádost o Degree Audit 100 USD
Poplatek za literaturu (za akademický rok) 600 Kč