section

Informace o studiu

Délka studia: 2 roky

Jazyk výuky: Anglický

Struktura programu: Pouze studenti zapsaní do akreditovaného magisterského/inženýrského studia na VŠFS se mohou přihlásit do tohoto speciálního rozšířeného studijního programu. Navazující magisterská/inženýrská VŠFS část studia může být studována v jazyce anglickém nebo českém. MBA část studia je pouze v jazyce anglickém.

MBA část Global Programu M sestává z 16 modulů – jeden modul trvá 1 měsíc. Každý modul začíná úvodem, který probíhá on-line, student se seznámí s vyučujícím, obsahem výuky a požadavky vyučujícího. Studentům může být zadána nějaká práce. Následuje prezenční víkendová výuka, která probíhá v pátek, sobotu a neděli. Zbývající čas do konce modulu je opět skrze on-line výuku, diskuzní fóra, práce na zadaných projektech a vzájemné interakci studentů a vyučujícího skrze unikátní výukovou platformu Blackboard. Celé studium je ukončeno simulací Capsim Capstone v rámci modulu Business Strategy.

VŠFS část Global Programu M je ovlivněna rozhodnutím studenta, zda-li si přeje studovat formou prezenčního či kombinovaného studia.
Prezenční studium probíhá od pondělí do čtvrtka.
Kombinované studium probíhá jednou za čtrnáct dnů v pátek a v sobotu (tato víkendová výuka se nepřekrývá s MBA výukou).

Systém hodnocení MBA části studia: Hodnocení se skládá z aktivit na prezenčním soustředění, v on-line výuce a vyhotovených úkolů. Student musí průběžně dosahovat průměrné známky minimálně 3,0, což je ekvivalent 87 %.

Oblast zaměření programu:
MBA specializační oblasti jsou následující: Global Management, Marketing, Finance
Výhodné kombinace pro Global Program M jsou následující:
Ekonomika a management (v ČJ nebo AJ) + MBA se specializací na Global Management (pouze v AJ)
Marketingová komunikace (v ČJ nebo AJ) + MBA se specializací na Marketing (pouze v AJ)

Zájemci o Global Program M mohou americké studium zkombinovat s dalšími programy na VŠFS (pro více informací prosím kontaktujte MBA/BSBA kancelář).


Získaný titul:
Magisterský titul Ing. nebo Mgr. udělený VŠFS a uznávaný v celé EU
&
Master of Business Administration (MBA) udělený City University of Seattle (USA) a uznávaný v USA i mezinárodně

Termín pro podání přihlášky:
Do naplnění kapacity